Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Řada B - Editiones

Prameny minulosti
Věrnost a zrada v ohroženém městě. Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618),
Tomáš Sterneck (ed.),
Prameny k českým dějinám 16.–18. století (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, Series A, Volumen II-3), Historický ústav, Praha 2019, 344s. 
E-shop  Anotace
Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku
Jaroslav Boubín (ed.),
Historický ústav, Praha 2018, 498s.
Naše cena: 520 Kč  Anotace
Sv. 13. Josef Novotný
Zápisky z první světové války. Paměti českého vojáka z války a zajetí 1914-1918
Ed. Petr Prokš. HÚ 2016, 132 s.
Naše cena: 149 Kč   Anotace  Svazek je rozebrán.

Petr Chelčický. Spisy z Olomouckého sborníku
K vydání připravil Jaroslav Boubín
Praha, Historický ústav 2016, 384s.
Naše cena: 325 Kč  Obsah   Anotace

Tomáš Sterneck (ed.): Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny
k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II. Písemnosti z let 1536–1540
(= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, Series A, Volumen II-2). Praha, Historický ústav 2015, 472s.  Anotace
Sv. 10. Pavel KRAFL
Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku
Medieval Synods and Statutes of the Diocese of Olomouc
2. dopl. vyd. Praha, Historický ústav 2014, 440s.
Naše cena: 210 Kč    Anotace    Svazek je rozebrán 

Sv. 8. Petr CHELČICKÝ 
Siet viery. Sbírka pramenů k náboženským dějinám, sv. 3
(Ed.): Jaroslav Boubín (2012)
Naše cena: 295 Kč  Anotace 

Sv. 7. Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně
Dějiny a diplomatář kláštera
 
(Ed.): Pavel Krafl. (2010). 397s.
Naše cena: 365 Kč   Anotace 

Sv. 6. Consuetudines Assistentiae Germaniae I.  
(Ed.): Kateřina Bobková-Valentová. (2011). 296s.
Naše cena: 140 Kč (po slevě)  Anotace

(Ed.): Dalibor JANIŠ
Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1.
Památky sněmovní I.
(=Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia.
Series A, Volumen I-1). (2010), 504s.
Naše cena: 150 Kč (po slevě) Anotace 

(Ed.): Tomáš STERNECK
Historica Třeboň 1526-1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám  období zrodu habsburské monarchie. Díl I. Písemnosti z let 1526-1535. Prameny k českým dějinám 16.-18 století,
řada A, Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. Illustrantia. (2010)
Naše cena: 358 Kč  Anotace  Svazek je rozebrán.

Sv. 4. Eva CHODĚJOVSKÁ, Milan KUDYN 
Čeněk Musil - Regulační plán města Jičína z roku 1935. (2009)
Naše cena: 110 Kč (po slevě)  Anotace 

Sv. 3. Jiří PEŠEK 
Německé dějiny optikou recensenta.
Literatura o dějinách německy mluvící střední Evropy 19. a 20. století v recensích (1990-2002
)
Svazek je rozebrán.

Překlady a paměti
Sv. 11. Jan Šeba. Paměti legionáře a diplomata,
Jindřich Dejmek (ed.), Historický ústav, Praha 2016, 592s.
Naše cena: 385 Kč    Anotace
Soudce v čase práva i bezpráví: Paměti Václava Nedělky (1881-1965),
Pavel Kůrka (ed.), Historický ústav, Praha 2013, 224s.
Svazek je rozebrán.

Politické programy
Sv. 8. Politické programy Československé národní demokracie a Národního sjednocení 1918-1938,
Josef Harna (ed.), Historický ústav, Praha 2017, 217s.
Naše cena: 270 Kč  Anotace

Sv. 7. Politické programy českého politického katolicismu 1894-1938
(Ed.): Pavel Marek. (2011)
Naše cena: 189 Kč

Sv. 6. Politické programy českých pokrokových stran 1896-1920
(Eds.): Josef Harna, Martin Kučera. (2010)
Naše cena: 189 Kč

Sv. 5. Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938 
(Eds.): Josef Harna, Vlastislav Lacina. (2007)
Naše cena: 70 Kč (po slevě)  Svazek je rozebrán.

Sv. 3. Politické programy českých národních stran 1860-1890 
(Ed.): Pavel Cibulka. (2000)
Svazek je rozebrán.

Sv. 2. Politické programy českoslovanské a československé
Sociálně demokratické strany dělnické 1878-1948

(Ed.): Petr Prokš (1999)
Svazek je rozebrán.
Sv. 1.  Politické programy českého národního socialismu
(Ed.): Josef Harna (1998) 
Svazek je rozebrán.
Dokumenty československé zahraniční politiky
Československá zahraniční politika v roce 1943. Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/4/1, Jan Němeček - Jan Kuklík - Daniela Němečková (edd.),
Historický ústav, Praha 2016, 560s. Naše cena: 326 Kč  Anotace
Československá zahraniční politika na sklonku války 1945
Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/6
K vydání připravili: Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Němečková
Praha, Historický ústav 2015, 610 s. Naše cena: 326 Kč   Anotace
Československá zahraniční politika v roce 1942
Dokumenty československé zahraniční politiky sv. II   (1. srpen - 31. prosinec 1942)
Praha, Historický ústav 2015, 504 s.  Naše cena: 326 Kč   Anotace   
Fontes Rerum Bohemicarum. Series nova / Prameny dějin českých. Nová řada
Sv. 1. Svazek je rozebrán
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus II, 1367–1369,
Lenka Blechová (ed.),
Historický ústav, Praha 2017, 367s. Naše cena: 300 Kč
Regesta Bohemiae et Moraviae: Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus I, 1364-1366,
Lenka Blechová (ed.),
Historický ústav, Praha 2014, 348s. Naše cena: 200 Kč  DOTISK
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.). Tomus VII, Fontes Archivi terrae Moraviae Brunae,
Pavel Krafl (ed.),
Historický ústav, Praha 2010, 496s. Naše cena: 170 Kč
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V (1346–1355),
Jana Zachová (ed.),
Scriptorium, Praha 2000, 2004, 2005. Naše cena: 350 Kč