Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Nabídka nakladatelství

           

Řada A - Monographia
Seznam publikací  ZDE

Řada B - Editiones
Seznam publikací  ZDE

Řada C - Miscellanea
Seznam publikací  ZDE
Řada D - Bibliographia

Svazky 2–16  ZDE 

Řada E - Encyclopaedica
Seznam publikací  ZDE
Český časopis historický
Obsahy ročníků  ZDE       
Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma
Obsahy čísel  ZDE
Slovanský přehled
Obsahy ročníků  ZDE
Folia Historica Bohemica
Od svazku 20–27 supplement  ZDE
Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova

Svazky 1–14 včetně supplementa  ZDE  
Poznámka: Posledním svazkem periodika je číslo 14 (2010).

Historická geografie

Od svazku 28 včetně supplement  ZDE  

Historický atlas měst České republiky

Od svazku 4  ZDE  

Hospodářské dějiny. Economic History

Od svazku 16  ZDE
Poznámka: Hospodářské dějiny až do čísla 27/2 vydával Historický ústav AV ČR,
od následujícího čísla přešlo vydávání i distribuce pod FF OU, Reální 5, 701 03 Ostrava

Mediaevalia Historica Bohemica
Od svazku 10 včetně supplement  ZDE  
Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století. Modern History

Od svazku 4 včetně supplement  ZDE   

Slovanské historické studie

Od svazku 22  ZDE  

Biografický slovník českých zemí
 Vydané svazky  ZDE
Mimo edice a řady
Seznam publikací  ZDE