Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Ediční plán nakladatelství Historický ústav 2019STERNECK Tomáš, Vždy věrné královské město? Politická komunikace Českých Budějovic v době stavovského povstání 1618–1620

BLECHOVÁ Lenka, Regesta Bohemiae et Moraviae VIII/3 – Index

JUST Jiří, Biblický humanismus Jana Blahoslava

ŠIMŮNEK Robert a kolektiv, Historický atlas měst, sv. 30 – Polička

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ Dana – HOLÝ Martin – STERNECK Tomáš – ZELENKA Jan a kolektiv, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství

SEMOTANOVÁ Eva – CAJTHAML Jiří a kolektiv, Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století

HANELOVÁ Věra – HORČÁKOVÁ Václava – REXOVÁ Kristina, Bibliografie dějin českých zemí, CD ROM

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ Dana, Dvůr jako téma

ZELENKA Jan, Vom Beneficial- zum Lehnswesen. Eine vergleichende Analyse sächsischer und böhmischer Quellen des 10.–14. Jahrhunderts

HOLÝ Martin – Holá Mlada, Das studentische Kolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität Eine Geschichtsskizze mit der Edition von Rechnungen aus den Jahren 1542–1611

VORÁČEK Emil, V zájmu velmocí. Československo a Sovětský svaz 1918–1948

BLECHOVÁ Lenka – DOLEŽALOVÁ Eva (edd.), Král a arcibiskup. Obžalovací spis pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna na českého a římského krále Václava IV.