Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Ediční plán nakladatelství Historický ústav 2018Milan Hlavačka – Pavel Bek, Rodinné podnikání v českých zemích a na Slovensku.

Lenka Blechová – Eva Doležalová (edd.), Král a arcibiskup. Obžalovací spis pražského         arcibiskupa Jana z Jenštejna na českého a římského krále Václava IV.

Eva Semotanová – Pavel Chromý – Zdeněk Kučera, Historická geografie, tradice a modernita.

Jan Němeček – Jan Kuklík – Daniela Němečková, Československá zahraniční politika 1943,
II. svazek
.

Jiří Mikulec a kolektiv, Deník Ignáce Pospíchala.

Eva Semotanová, Vyprávěné krajiny.

Jaroslav Boubín, Petr Chelčický, Spisy Kapitulního sborníku.

Martin Holý – Václav Ledvinka – Eva Doležalová – Veronika Knotková – Jaroslav Šebek, Hus – husitství – tradice. Od reality k mýtu a zpátky.

Tomáš Sterneck, Vždy věrné královské město? Politická komunikace Českých Budějovic v době stavovského povstání 1618-1620.

Jindřich Dejmek – Jan Němeček a kolektiv, Eseje o české/československé historiografii dějin Československa.

Jan Němeček – Jan Kuklík, Československo-italské vztahy 1938-1945.