Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Ediční plán nakladatelství Historický ústav 2017Blanka Jedličková – Jaroslav Šebek: Karel IV. v moderní době

Eva Doležalová – Lenka Blechová (ed.): Král a arcibiskup. Obžalovací spis pražského arcibiskupa Jana
z Jenštejna na českého a římského krále Václava IV.

Svatava Raková: Město na hoře. Americký sen Johna Winthropa (1630-1639)

Milan Hlavačka – Pavel Bek: Rodinné podnikání v českých zemích

Ladislav Hladký: Relations between Czechs and the Nations and Countries of Southeastern Europe

Dana Dvořáčková, Středověký dvůr v dějinách dějepisectví

Milan Hlavačka – Magdaléna Pokorná – Robert Luft: Protipóly a paralely. Česko – bavorské vztahy v dějinách

Jaroslav Pánek: Český historický výzkum v Římě ve světle základních dokumentů

Lenka Blechová (ed.): Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae VIII/2

Jan Němeček – Jan Kuklík: Československo-italské vztahy 1938-1945

Jiří Just: Biblický humanismus Jana Blahoslava