Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Libeň

Sv. 14

Titulní strana přebalu

Obr. č. 1: Znak města Libně
Obr. č. 2: Pohled na libeňský zámek od Friedricha Bernharda Wernera z roku 1752

Textové listy

Obr. č. 3: Pečetidlo města Libně z let 1898?1901
Obr. č. 4: Asi nejstarší vyobrazení potoka Rokytky v jedné ze středověkých svatováclavských legend, kolem roku 1350
Obr. č. 5: Pohled Lorenze Janschy a Karla Postla na Libeň se zámkem z protějšího břehu Vltavy, počátek 19. století (1803?1810)
Obr. č. 6: Průčelí libeňského zámku na unikátní fotografii z konce 19. století
Obr. č. 7: Pohled na Libeň od Invalidovny kolem roku 1896
Obr. č. 8: Nerealizovaný návrh úpravy předmostí Libeňského mostu s rozvětvením komunikací do města z roku 1931
Obr. č. 9: Nerealizovaný návrh úpravy předmostí Libeňského mostu s rozvětvením komunikací do města z roku 1951
Obr. č. 10: Nerealizovaný návrh úpravy plochy bývalého libeňského tržiště z roku 1951
Obr. č. 11 a), b), c): Nerealizované návrhy experimentální asanace Horní Libně mezi ulicemi Kandertova, Zenklova, Vosmíkových a náměstí Na stráži z roku 1966
Obr. č. 12: Největší plošné asanace na území Libně ve 20. století (rekonstrukce Eva Semotanová)

Mapový list č. 1

Mapa č. 1: Praha a okolí na Müllerově mapě Čech z roku 1720
Mapa č. 2: Praha a okolí na mapě Matthäuse Seuttera kolem roku 1757
Mapa č. 3: Praha, Libeň a okolí na speciální mapě třetího vojenského mapování rakousko-uherské monarchie z roku 1880

Mapový list č. 2

Mapa č. 4: Krajina v prostoru Invalidovny, Libně, Kyjí, Hloubětína a Střížkova roku 1777
Mapa č. 5: Libeň s okolím roku 1820

Mapový list č. 3

Mapa č. 6: Libeň s okolím roku 1823
Mapa č. 7: Libeň s okolím kolem roku 1830

Mapový list č. 4

Mapa č. 8: Libeň s okolím po roce 1830
Mapa č. 9: Krajina v prostoru Libně, Letňan, Kbel, Střížkova, Vysočan, Kyjí a Dolních Počernic v 1. polovině 19. století

Mapový list č. 5

Mapa č. 10: Praha a Libeň na Prvním vojenském mapování Čech z let 1780?1783
Mapa č. 11: Praha a Libeň na Druhém vojenském mapování Čech z let 1850?1851, reambulováno 1873
Mapa č. 12: Praha a Libeň na topografické mapě z let 1868?1869
Mapa č. 13: Praha a Libeň na tištěné topografické mapě Třetího vojenského mapování po roce 1878

Mapový list č. 6

Mapa č. 14: Praha a Libeň na plánu Velké Prahy z let 1922?1924
Mapa č. 15 : Praha a Libeň na topografické mapě z roku 1929

Mapový list č. 7

Mapa č. 16: Praha s Libní na plánu z roku 1938
Mapa č. 17: Praha s Libní na topografické mapě z roku 1954

Mapový list č. 8

Mapa č. 18: Praha s Libní na Základní mapě ČR z roku 1997
Mapa č. 19: Praha, Libeň a okolí na Bělohlavově mapě z počátku 20. století

Mapový list č. 9

Mapa č. 20: Císařský povinný otisk stabilního katastru obce Libně z roku 1841. List I-V

Mapový list č. 10

Mapa č. 21: Císařský povinný otisk stabilního katastru obce Libně z roku 1841. List V 

Mapový list č. 11

Mapa č. 22: Libeň a Vysočany na plánu z roku 1892

Mapový list č. 12

Mapa č. 23 : Praha s Libní na plánu z roku 1911

Mapový list č. 13

Mapa č. 24: Libeň na plánu Prahy z roku 1923
Mapa č. 25: Praha s Libní na plánu Velké Prahy kolem roku 1926

Mapový list č. 14

Mapa č. 26: Praha s Libní na plánu z roku 1938

Mapový list č. 15

Mapa č. 27: Praha s Libní na plánu z roku 1941
Mapa č. 28: Praha s Libní na plánu z roku 1943

Mapový list č. 16

Mapa č. 29: Svislý letecký snímek Libně z roku 1938 (střed obce)
Mapa č. 30: Praha s Libní na plánu z roku 1946

Mapový list č. 17

Mapa č. 31: Libeň na plánu Prahy 8 z roku 2004

Mapový list č. 18

Mapa č. 32: Svislý letecký snímek Libně z roku 2005

Mapový list č. 19

Mapa č. 33 a-d: Libeň a Praha ? vývoj správního rozdělení (rekonstrukční mapa Evy Semotanové)
Mapa č. 34: Katastrální území Libeň v roce 1841 a 2005 (rekonstrukční mapa Evy Semotanové)
Mapa č. 35: Praha, Libeň a okolí na mapě Karlínského okresu roku 1861

Mapový list č. 20

Mapa č. 36: Statek Libeň 1363?1848 (rekonstrukční mapa Roberta Šimůnka)
Obr. č 13: Pohled na libeňský zámek od Friedricha Bernharda Wernera z roku 1752

Mapový list č. 21

Mapa č. 37: Libeň na digitálním modelu krajiny podle Prvního vojenského mapování z let 1780?1783. (Počítačové zpracování Kateřina Křováková.)
Mapa č. 38: Libeň na digitálním modelu krajiny podle Druhého vojenského mapování z let 1850?1851, reambulováno 1873. (Počítačové zpracování Kateřina Křováková.)

Mapový list č. 22

Mapa č. 39: Libeň. Digitální model terénu podle stabilního katastru z roku 1841 (rekonstrukční mapa Evy Semotanové a Kateřiny Křovákové)
Mapa č. 40 a: Vrch Balabenka, Libušín a Hájek na mapě krajiny v prostoru Invalidovny, Libně, Kyjí, Hloubětína a Střížkova roku 1777
Mapa č. 40 b: Vrch Balabenka, Libušín a Hájek na topografické mapě z let 1868?1869
Mapa č. 40 c: Balabenka na plánu Prahy z roku 1923
Mapa č. 40 d: Tyršovo náměstí (dnes Horovo) v místě bývalého vrchu Libušín a vrch Hájek na plánu Prahy z roku 1946
Mapa č. 40 e: Horovo náměstí (po roce 1895 Tyršovo) v místě bývalého vrchu Libušín a vrch Hájek na Státní mapě odvozené 1:5 000 v roce 1995
Obr. č. 14: Vrch Balabenka na vedutě Lorenze Janschy a Karla Postla z počátku 19. století
Obr. č. 15: Vrch Libušín (dnes Horovo, po roce 1895 Tyršovo náměstí) na fotografii kolem roku 1890

Mapový list č. 23

Mapa č. 41: Libeň. 3D vizualizace stabilního katastru z roku 1841 s použitím vektoru zástavby, pohled od jihovýchodu. (Počítačové zpracování Kateřina Křováková.)
Mapa č. 42: Regulační plán Velké Prahy a okolí
Mapa č. 43: Libeň. 3D vizualizace ortofotomapy. (Počítačové zpracování Kateřina Křováková.)
Mapa č. 44: Libeň. 3D vizualizace ortofotomapy a porovnání původního stavu komunikací (vektor ze stabilního katastru z roku 1841) se současným (2005)

Mapový list č. 24

Mapa č. 45: Libeň s okolím na ?Mapě kultur Království českého? z let 1837?1844
Mapa č. 46 a-b: Libeň. Ukázka vektorizace nad rastrem stabilního katastru z roku 1841 (rekonstrukční mapa Kateřiny Křovákové)

Mapový list č. 25

Mapa č. 47: Plán libeňského přístavu z roku 1893
Obr. č. 16: Libeňský přístav v roce 1896
Mapa č. 48: Úprava Vltavy na východě města v roce 1931
Mapa č. 49: Libeňský ostrov s okolím na Státní mapě odvozené 1:5 000 v roce 1995
Mapa č. 50: 3D vizualizace ortofotomapy a porovnání původního stavu toku Vltavy (vektor ze stabilního katastru z roku 1841) se současným (2005). (Počítačové zpracování Kateřina Křováková.)
Obr. č. 17 a: Proměna krajiny v prostoru Libeňského ostrova a Libeňského přístavu ? urbanistická studie Libeňské doky (Docks Prague 8) z roku 2005
Obr. č. 17 b: Návrh zástavby v prostoru Libeňského přístavu, pohled od severu
Obr. č. 17 c: Návrh zástavby v prostoru Libeňského přístavu, pohled od jihu

Mapový list č. 26

Mapa č. 51: Libeňské usedlosti jako součást pražského příměstského osídlení (rekonstrukční mapa Evy Semotanové a Ludmily Fialové)
Obr. č. 18: Usedlost Kolčavka na mapě Libně po roce 1830
Mapa č. 52: Libeňské vinice v polovině 19. století (podle mapy stabilního katastru z roku 1841) (rekonstrukční mapa Evy Semotanové)
Mapa č. 53: Topografie libeňských usedlostí (rekonstrukční mapa Evy Semotanové)
Obr. č. 19: Usedlost Kozlovka na plánu Prahy z roku 1923

Mapový list č. 27

Obr. č. 20: Usedlost Balabenka (Stará) v roce 1959
Obr. č. 21: Usedlost Červená Báň v roce 1912
Obr. č. 22: Usedlost Dědinka v roce 1912
Obr. č. 23: Usedlost Hejtmanka (Bulovka 4, čp. 99) v roce 2005
Obr. č. 24: Usedlost Kolčavka kolem roku 1903
Obr. č. 25: Usedlost Kolčavka kolem roku 1929
Obr. č. 26: Usedlost Kolčavka v roce 1940
Obr. č. 27: Usedlost Kolčavka (Kolčavka 3, čp. 75) v roce 2005
Obr. č. 28: Usedlost Kozlovka kolem roku 1912

Mapový list č. 28

Obr. č. 29: Kaplička usedlosti Kundratka v roce 2005
Obr. č. 30: Usedlost Malovaný lis (Valentinum) v 70. letech 20. století
Obr. č. 31: Usedlost Rokoska (Zenklova 167, čp. 93) v roce 2005
Obr. č. 32: Kaplička usedlostí Rokoska v roce 2005
Obr. č. 33: Usedlost Stírka v roce 1913
Obr. č. 34: Zámeček Šilboch po roce 1800 (na místě starší usedlosti)
Obr. č. 35: Zámeček Šilboch v roce 1895 (na místě starší usedlosti)
Obr. č. 36: Usedlost Truhlářka v roce 1912
Obr. č. 37: Usedlost Tyrolka (Pelc-Tyrolka) kolem roku 1912

Mapový list č. 29

Mapa č. 54: Rozvoj libeňského průmyslu ve 2. polovině 19. století (rekonstrukční mapa Václavy Horčákové)
Mapa č. 55: Rozvoj libeňského průmyslu mezi dvěma světovými válkami (rekonstrukční mapa Václavy Horčákové)

Mapový list č. 30

Mapa č. 56: Plán Libně se seznamem průmyslových závodů a veřejných budov k roku 1896

Mapový list č. 31

Obr. 38: Strojírna Ruston & Co. (Akciová strojírna) kolem roku 1896
Obr. 39: Továrna na kožené a voskované plátno a koberce M. Grab a synové kolem roku 1896
Obr. č. 40: Továrna Ludwig Jellinek, později Libenia, kožedělný závod s novorenesanční vilou kolem roku 1896
Obr. č. 41: Novorenesanční vila bývalé továrny Ludwig Jellinek (Vojenova 3, čp. 418) v roce 2005
Obr. č. 42: Parní pila a parketárna firmy Lanna kolem roku 1896
Obr. č. 43: Železniční krytý můstek (postaven po roce 1910) z nádraží Dolní Libeň do bývalé Lannovy parketárny (Voctářova čp. 469)
Obr. č. 44: Dochovaná část Nového (Anglického) pivovaru v Libni (od roku 1908 Prvního parostrojního pivovaru v Praze VIII) v roce 2005. (U libeňského pivovaru čp. 63)
Obr. č. 45: Barvírna vedle usedlosti Hoffmanka před první světovou válkou

Mapový list č. 32

Obr. č. 46: Velký mlýn na Rokytce (též zvaný Löwitův či Löwitzův) z konce 18. století (s úpravami koncem 19. století) v roce 1906
Obr. č. 47: Velký mlýn na Rokytce (U Českých loděnic 6, čp. 40) v roce 2005
Obr. č. 48: Malý mlýn na Rokytce před druhou světovou válkou
Obr. č. 49: Stavba tlakového plynojemu o průměru 20 m pro Pražskou obecní plynárnu v Michli v roce 1932
Obr. č. 50: Tlakový plynojem v Libni na Palmovce v roce 2002 (technická památka)
Obr. č. 51: Věžový vodojem Mazanka (Davídkova čp. 800) z roku 1904 v roce 2005
Obr. č. 52: Most přes Rokytku Antonína Lose z roku 1896 (první betonový most v Čechách) v roce 2005
Obr. č. 53: Provizorní most s dřevěnou konstrukcí a železobetonovým obloukem mezi Libní a Holešovicemi v roce 1903
Obr. č. 54: Betonový Libeňský most z let 1924?1928 v roce 2005

Mapový list č. 33

Mapa č. 57: Památky židovského osídlení Libně v roce 2005 (rekonstrukční mapa Václavy Horčákové)
Mapa č. 58:. Libeňské Židovské město na konci 19. století (rekonstrukční mapa Václavy Horčákové)
Mapa č. 59: Libeňské Židovské město a hřbitov v polovině 19. století (podle mapy stabilního katastru z roku 1841), (rekonstrukční mapa Václavy Horčákové)
Mapa č. 60: Libeňské Židovské město, hřbitov a synagoga po výstavbě Libeňského mostu v letech 1924?1928 a po asanaci ve 30. letech 20. století (podle plánu Prahy s Libní z roku 1946), (rekonstrukční mapa Václavy Horčákové)

Mapový list č. 34

Mapa č. 61: Plán libeňského Židovského města z roku 1838

Mapový list č. 35

Obr. č. 55: Synagoga, krámky, domek rabína. Plán na zřízení obchodních místností v Libni, Primátorská (dnes Zenklova čp. 601)
Obr. č. 56: Synagoga (Ludmilina a Zenklova čp. 601) v novorománském slohu z let 1846?1858 v roce 2005
Obr. č. 57: Pohled do libeňského Židovského města v roce 1911
Obr. č. 58: Libeňské Židovské město kolem roku 1925, v popředí stavební práce na přeložení vltavského řečiště od libeňského k holešovickému břehu
Obr. č. 59: Část areálu libeňského Židovského města v roce 2005
Obr. č. 60: Dům čp. 589 (XXVI), Koželužská 12, z první poloviny 18. století v roce 2005
Obr. č. 61: Koželužská ulice, ?náměstí? Židovského města v roce 1911
Obr. č. 62: Koželužská ulice v roce 2005
Obr. č. 63: Starý židovský hřbitov (Vojenova čp. 602) v roce 1911 ? hřbitovní brána
Obr. č. 64: Starý židovský hřbitov (Vojenova čp. 602) v roce 1911 ? náhrobní kameny
Obr. č. 65: Nový židovský hřbitov (Davídkova čp. 443) ? bývalá obřadní síň s bránou v roce 2005
Obr. č. 66: Nový židovský hřbitov (Davídkova čp. 443) ? náhrobní kameny v roce 2005

Mapový list č. 36

Mapa č. 62: Památková péče a kulturní topografie Libně (rekonstrukční mapa Václavy Horčákové)
Obr. č. 67: Rokokové průčelí libeňského zámku (přestavba z roku 1770) v roce 2002 (Zenklova 1, čp. 35)
Obr. č. 67 a): Sada z let 1898?1901, obsahující stříbrné pečetidlo (srov. obr. č. 3) a dva stříbrné symbolické klíče od města, uložená v otevřené dřevěné vyřezávané pečetní kazetě
Obr. č. 68: Dřevěný římskokatolický kostel sv. Vojtěcha (Zenklova) v roce 2005
Obr. č. 69: Nerealizovaný projekt římskokatolického kostela v Libni od Jindřicha Fialky z roku 1905. Kostel měl stát v místech bývalého Libušina vrchu.

Mapový list č. 37

Obr. č. 70: Sokolovna, vybudovaná v secesním slohu v letech 1909?1910, na pohlednici z roku 1914
Obr. č. 71: Sokolovna (Zenklova 37, čp. 2) v roce 2005
Obr. č. 72: Dům U Světů (Světův statek) v roce 1912
Obr. č. 73: Palác Svět (Elsnicovo nám. 6, čp. 41), činžovní a obchodní dům vystavěný v letech 1932?1934 v místě Světova statku; stav v roce 2005
Obr. č. 74: Pomník pražského primátora JUDr. Jana Podlipného(1848?1924) v parku před libeňským zámkem (Zenklova) v roce 2005
Obr. č. 75: Divadlo Pod Palmovkou (Zenklova 34, čp. 566), původně hotel s divadelním sálem z roku 1904 v místě bývalého hostince U Deutschů, v roce 2005
Obr. č. 76: Novobarokní budova bývalé Vychovatelny královského hlavního města Prahy pro mládež mravně narušenou (čp. 830, areál nemocnice Bulovka) z roku 1907 v roce 2005
Obr. č. 77: Radioléčebný ústav v areálu nemocnice Bulovka od Františka X. Nevole z roku 1934
Obr. č. 78: Nemocnice Bulovka před rokem 1945
Obr. č. 79: Budova bývalých Kneippových lázní (lázeňský dům Na Kolčavce), vystavěných roku 1892 (Prosecká čp 367, č. 20), v roce 2005
Obr. č. 80: Ateliér sochaře Jana Laudy (1898?1959) na Libeňském ostrově čp. 1555 v roce 2005
Obr. č. 81: V pořadí sedmá ze 44 kapliček poutní cesty z Prahy (Karlína) do Staré Boleslavi, vybudovaná kolem roku 1674 a zasvěcená Panně Marii Chomutovské. V pozadí stráň Podviní, foto před rokem 1945
Obr. č. 82: V pořadí sedmá ze 44 kapliček poutní cesty z Prahy (Karlína) do Staré Boleslavi, vybudovaná kolem roku 1674 a zasvěcená Panně Marii Chomutovské, v zástavbě roku 1954 (přibližně v místech dnešní křižovatky Čihákovy a Matějkovy ulice); zanikla asi koncem 60. let 20. století
Obr. č. 83: Kaplička u Rokytky ve Stejskalově ulici v roce 2005
Obr. č. 84: Hostinec U Hausmanů. Foto 3. čtvrtina 20. století
Obr. č. 85: Pomník Bohumilu Hrabalovi (Hrabalova zeď) Tatiany Svatošové na boční zdi stanice metra ?Palmovka? v ulici Na hrázi, odhalená v roce 1999 (část fresky v roce 2005)

Mapový list č. 38

Obr. č. 86: Pohled na vltavský meandr od severu v roce 2005, v pozadí Libeňský most
Obr. č. 87: Vilová čtvrť v Holešovičkách, vybudovaná mezi dvěma světovými válkami, v roce 2005
Obr. č. 88: Rodinné domy, vybudované po roce 1925 v prostoru nynějších ulic Na štěpnici, Pod vlastním krovem, Společná a Za vodárnou, foto v roce 2005
Obr. č. 89: Rodinné domy, vybudované v letech 2003?2004 v prostoru nynějších ulic Lhotákova a Rakousova, foto v roce 2005
Obr. č. 90: Bytová zástavba v ulici Nad Okrouhlíkem v roce 2005
Obr. č. 91: Administrativní budova akciové společnosti Metrostav (Koželužská 5, čp. 2246), postavená podle projektu Josefa Pleskota v letech 1998? 2000, foto v roce 2005
Obr. č. 92: Administrativní budova CCS ? České společnosti pro platební karty a.s. (Chlumčanského 5, čp. 497), postavená v letech 1994?1995, foto v roce 2005
Obr. č. 93: Libeňský ostrov od severozápadu v roce 2005, v pozadí protipovodňová stěna a libeňský plynojem
Obr. č. 94: Loďky při břehu Libeňského ostrova v roce 2002
Obr. č. 95: Letecký snímek Libně s vyznačením rozsahu povodně v srpnu 2002
Obr. č. 96: Označení výšky vody ve Světově ulici při povodni dne 14. 8. 2002, foto v roce 2005
Obr. č. 97: Výstavba protipovodňové stěny (pohled ze Zámeckého vrchu) v roce 2005

Vnitřní strana záložky přebalu:

Obr. č. 98: Zahájení provozu tramvajové dopravy dne 19. 3. 1896 z Karlína na Balabenku
Obr. č. 99: Nemocnice Bulovka, plicní (tuberkulózní pavilon) v roce 1929

Vnější strana záložky přebalu:

Obr. č. 100: Slepé rameno Vltavy při karlínském břehu před druhou světovou válkou, v pozadí libeňský plynojem

Zadní strana přebalu:

Mapa č. 63: Libeň na plánu kolem roku 1928