Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM ZLÍN
Mapa č. 15: Negativní plán města Zlína orientovaný k severu, vytvořený na podkladě mapy III. vojenského mapování 

Mapa č. 16: Digitální model terénu a rekonstrukce zástavby města Zlína na počátku 20. století při pohledu od severovýchodu. Model vytvořený nad mapou III. vojenského mapování

Mapa č. 17: Negativní plán města Zlína v roce 2015 orientovaný k severu

Mapa č. 18: Digitální model terénu a rekonstrukce zástavby města Zlína v roce 2015 při pohledu od severovýchodu

Mapa č. 56: Patrimoniálníi správa na Zlínsku  

Mapa č. 57a: Vývoj správy na Zlínsku od roku 1850 do současnosti: okres a kraj 1850-1960 

Mapa č. 58: Církevní topografie a městská památková zóna ve Zlíně

Mapa č. 61: Katolická církevní správa na Zlínsku v letech 1787-2015

Mapa č. 64a-c: Proměny využití půdy na Zlínsku v letech 1845-2010

Mapa č. 65a: Doprava a komunikace na Zlínsku - širší vztahy

Mapa č. 70: Tovární areál firmy Baťa / Svit ve Zlíně