Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM TRUTNOV› Mapa č. 38: Negativní plán Trutnova a okolí s vyznačením uličních bloků v 80. letech 19. století (vodstvo dle ZM 1:25 000 z roku 1993 a 2000). Rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 39: Digitální model území Trutnov a okolí s vyznačením zástavby v 80. letech 19. století (vodstvo dle ZM 1:25 000 z roku 1993 a 2000). Rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 40: Negativní plán Trutnova a okolí s vyznačením uličních bloků koncem 20. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 41: Digitální model území Trutnova a okolí s vyznačením zástavby koncem 20. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 42: Trutnov ve 13. století. Rekonstrukční mapa Vladimíra Wolfa

Mapa č. 43: Trutnov v 16. století. Rekonstrukční mapa Vladimíra Wolfa

Mapa č. 44: Trutnov po polovině 19. století. Rekonstrukční mapa Vladimíra Wolfa

Mapa č. 45: Panství na Trutnovsku do roku 1848 v rozsahu okresu Trutnov k 31. 12. 2002. Rekonstrukční mapa Romana Reila - legenda k mapě

Mapa č. 46: Územní správa trutnovského děkanátu v roce 1712. Rekonstrukční mapa Güntera Fiedlera

Mapa č. 47: Správní obvod obce Trutnov - obce s rozšířenou působností, stav k 1. 1. 2002. Rekonstrukční mapa Güntera Fiedlera a Michala Vojtěcha