Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM TŘEBÍČ› Mapa č. 23: Pravěké a raně středověké nálezy v Třebíči a okolí

Mapa č. 24: Obdarování třebíčského kláštera a pozemkovým majetkem v letech 1101-1160

Mapa č. 25: Počátky osídlení a vznik středověké Třebíče (12.-14. století)

Mapa č. 26: Dvory klášterních manů v roce 1556  - legenda k mapě

Mapa č. 27: Prodej pozemkového majetku kláštera a vznik třebíčského panství

Mapa č. 28: Historický vývoj území Třebíčska

› Mapa č. 29: Schematická rekonstrukce územního vývoje města Třebíče