Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM TIŠNOVMapa č. 30: Tišnov - ukázka vektorizace nad rastrem stabilního katastru z roku 1826, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 31a: Tišnov - 3D vizualizace s použitím vektoru zástavby z roku 1826, rekonstrukční mapa Evy Semotanové 

› Mapa č. 31b: Tišnov - 3D vizualizace s použitím současné ortofomapy, rekonstrukční mapa Evy Semotanové  

Mapa č. 32: Pravěké a středověké archeologické lokality a nálezy na katastru města Tišnov, rekonstrukční mapa
  Jiřího Doležela

Mapa č. 33: Růst města od počátku 13. století do roku 1826, rekonstrukční mapa Jiřího Doležela

Mapa č. 34: Rozvoj zástavby města v 19. a 20. století, rekonstrukční mapa Jiřího Doležela

Mapa 35: Vývoj jádra pozemkové držby kláštera Porta coeli v letech 1232-1782 na vlastním Tišnovsku, rekonstrukční mapa Jiřího Doležela

Mapa č. 36: Majetky kláštera Porta coeli v letech 1232-1782 mimo samotné Tišnovsko, rekonstrukční mapa Jiřího Doležela 

Mapa č. 37: Územní a správní vývoj Tišnovska a okresu Tišnov v letech 1850-1942 1945-1949, rekonstrukční  mapa Jiřího Doležela

Mapa č. 38: Územní a správní vývoj Tišnovska a okresu Tišnov po roce 1949, rekonstrukční mapa Jiřího Doležela 

Mapa č. 39: Středověký Tišnov v systémové struktuře okolních trhových center, rekonstrukční mapa Jiřího Doležela

Mapa č. 40: Územní vývoj farnosti Tišnov v 16.-20. století, rekonstrukční mapa Jiřího Doležela