Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM TELČ› Mapa č. 18: Panství Telč (1366) a Šternberk (1385)

Mapa č. 19: Panství Telč dle slavatovského urbáře (1654)

Mapa č. 20: Telčský (Bítovský) děkanát (1668) (Decanatus Districtus Vetoviensis)

Mapa č. 21: Příslušnost Telče k politickým a soudním okresům (1850-1960/2001)

Mapa č. 22: Historické jádro Telče - půdorysy zástavby (1963, 2001)