Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM TÁBORMapa č. 19: Doklady pozdně halštatského osídlení v historickém jádru Tábora

Mapa č. 20: Středověká fortifikace, zástavba, komunikační sítě a nálezy v historickém jádru Tábora

Mapa č. 21: Historické předměstí Sezimova Ústí na základě archeologických výzkumů

Mapa č. 23: Opěrné body táborského svazu v letech 1425-1434

Mapa č. 24: Mocenská oblast Tábora v letech 1425-1434

Mapa č. 25: Hospodářský a právní region města Tábora k roku 1452

Mapa č. 26: Pozemkové vlastnictví Tábora v letech 1437-1452

Mapa č. 29: Hranice majetkové držby Tábora před konfiskací v roce 1547

Mapa č. 30: Vývoj majetkové držby Tábora v letech 1547-1621

Mapa č. 31: Rozdělení města Tábora na místní části

Mapa č. 32: Rozdělení místní části Tábora na urbanistické obvody

Mapa č. 33: Vývoj osídlení města Tábora v letech 1830-1980