Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM SUŠICEMapa č. 41a-b: Osídlení Sušicka v pravěku a raném středověku 

Mapa č. 42: Historické jádro Sušice ve světle archeologie

Mapa č. 43a: Negativní plán Sušice a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy III. vojenského  mapování z let 1878-1879

Mapa č. 43b: Negativní plán Sušice a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století s využitím Základní mapy 1 : 10 000 

Mapa č. 43c: Digitální model území Sušice a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy III. vojenského mapování z let 1878-1879. Město je položeno v hlubokém údolí řeky Otavy s přítoky 

Mapa č. 43d: Digitální model území Sušice a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků 21. století s využitím Základní mapy 1 : 10 000. Město expandovalo do vyšších poloh údolí řeky Otavy s přítoky