Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM SLANÝ



Mapa č. 20: Slánský kraj v zrcadle První a Druhé knihy provolací Desk dvorských 1380-1394, 195-1420

Mapa č. 21: Venkovské majetky města Slaného zkonfiskované v r. 1547

Mapa č. 22: Studenti piaristického gymnázia ve Slaném, 1808-1832

Mapa č. 23: Město Slaný jako správní centrum

Mapa č. 24: Vývoj zástavby města Slaného