Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM PRAHA-SMÍCHOVMapa č. 63: Vývoj zástavby centrálního Smíchova do roku 2012. Rekonstrukční mapa Michala Novotného  

Mapa č. 64: Topografie smíchovských usedlostí. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové 

Mapa č. 65: Smíchovské usedlosti jako součást pražského příměstského osídlení. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové   

Mapa č. 66: Smíchovské vinice v polovině 19. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové  

Mapa č. 68: Smíchovské potoky na rekonstrukční mapě Václavy Horčákové

Mapový list č. 49a: Doprava na Smíchově

Mapa č. 71a: Železnice na Smíchově. Rekonstrukční mapa Evy Chodějovské, Jiřího Martínka a Michala Novotného 

Mapa č. 81: Průmysl na Smíchově do počátku 20. století. Rekonstrukční mapa Václavy Horčákové