Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM PRAHA-LIBEŇMapa č. 33a) - d): Libeň a Praha - vývoj správního rozdělení, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 34: Katastrální území Libeň v roce 1841 a 2005

Mapa č. 35: Praha, Libeň a okolí na mapě Karlínského okresu (1861)

Mapa č. 36: Statek Libeň 1363-1848, rekonstrukční mapa Roberta Šimůnka

Mapa č. 37: Libeň na digitálním modelu krajiny podle Prvního vojenského mapování z let 1780-1783. Počítačové  zpracování Kateřina Křováková

Mapa č. 38: Libeň na digitálním modelu krajiny podle Druhého vojenského mapování z let 1850-1851, reambulováno 1873. Počítačové zpracování Kateřina Křováková

Mapa č. 39: Libeň. Digitální model terénu podle stabilního katastru z roku 1841, rekonstrukční mapa Evy Semotanové a Kateřiny Křovákové

Mapa č. 41: Libeň, 3D vizualizace stabilního katastru z roku 1841 s použitím vektoru zástavby, pohled od jihovýchodu. Počítačové zpracování Kateřina Křováková

Mapa č. 43: Libeň, 3D vizualizace ortofomapy. Počítačové zpracování Kateřina Křováková

Mapa č. 44: Libeň, 3D vizualizace ortofomapy a porovnání původního stavu komunikací (vektor ze stabilního katastru  z roku 1841) se současným (2005). Počítačové zpracování Kateřina Křováková

Mapa č. 46a, 46b: Ukázka vektorizace nad rastrem stabilního katastru z roku 1841, rekonstrukční mapa Kateřiny Křovákové 

Mapa č. 50: 3D vizualizace ortofomapy a porovnání původního stavu toku Vltsavy (vektor ze stabilního katastru z roku 1841) se současným (2005). Počítačové zpracování Kateřina Křováková

Mapa č. 51: Libeňské usedlosti jako součást pražského příměstského osídlení, rekonstrukční mapa Evy Semotanové
  a Ludmily Fialové 

Mapa 52: Libeňské vinice v polovině 19. století (podle mapy stabilního katastru z roku 1841),  rekonstrukční mapa
  Evy Semotanové

Mapa č. 53: Topografie libeňských usedlostí,  rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 54: Rozvoj libeňského průmyslu ve 2. polovině 19. století,  rekonstrukční mapa Václavy Horčákové

Mapa č. 55: Rozvoj libeňského průmyslu mezi dvěma světovými válkami, rekonstrukční mapa Václavy Horčákové

Mapa č. 57 ad: Památky židovského osídlení Libně v roce 2005, rekonstrukční mapa Václqavy Horčákové, počítačové zpracování Marcela Havelková - mapa č. 57d:

› Mapa č. 62: Památková péče a kulturní topografie Libně, rekonstrukční mapa Václavy Horčákové

Obr. č. 12: Největší plošné asanace na území Libně ve 20. století