Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM PRAHA-KRÁLOVSKÉ VINOHRADYMapa č. 25a: Královské Vinohrady na mapě okresního hejtmanství Jana Eduarda Wagnera a Františka Mareše z roku 1908

Mapa č. 25b: Žižkov na mapě okresního hejtmanství Jana Eduarda Wagnera a Františka Mareše z roku 1909

Mapa č. 28: Zastavování katastrálního území Královské Vinohrady v letech 1875-1900. Rekonstrukční mapu Rozvoj zástavby Královských Vinohrad a Žižkova v l. 1841-1900, Pražský sborník historický 1969-1970, upravila a doplnila Eva Semotanová. Počítačové zpracování Marcela Havelková   

Mapa č. 29: Vinohradské vinice v polovině 19. století (podle mapy stabilního katastru z roku  1841). Rekonstrukční  mapa Evy Semotanové. Počítačové zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 33a: Královské Vinohrady - voda a město, voda ve městě. Rekonstrukční mapa Václavy Horčákové

Mapa č. 33b: Vinohradské vodárenské areály

Mapa č. 34: Doprava na Vinohradech. Rekonstrukční Evy Chodějovské