Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM PLZEŇMapa č. 51: Plzeň na digitálním modelu krajiny podle Prvního vojenského mapování (josefského) z let 1780-1783

Mapa č. 52: Plzeň na digitálním modelu krajiny podle Druhého vojenského mapování (Františkova) z let 1844-1846 

Mapa č. 53: Plzeň na digitálním modelu krajiny podle Třetího vojenského mapování z let 1878-1879 

Mapa č. 54: Plzeň. Ukázka vektorizace nad rastrem císařského otisku z roku 1839

Mapa č. 55: Využití krajiny v pravěku a raném středověku

Mapa č. 57: Topografie středověké Nové Plzně (cca 1410)

Mapa č. 59: Topografie Staré Plzně

Mapa č. 61 a), 61 b): Vodohospodářské poměry města Plzně v 19. století

Mapa č. 62 a) , 62 b): Vyjádření výškopisu na plánu vodovodu, 1833

Mapa č. 63: Národnostní struktura Plzně k 1. listopadu 1942 

Mapa č. 65: Rozsah demolic historické zástavby centrální oblasti Plzně od roku 1942 

Mapa č. 66: Druhé sklepy měšťanských domů v západní části historického jádra města