Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM PARDUBICE
Mapa č. 13: Schematická rekonstrukce územního vývoje města Pardubic

Mapa č. 13b): Schematická rekonstrukce územního vývoje města