Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM OPAVAMapa č. 38: Negativní plán města Opavy a okolí, stav počátkem 21. století, ve vztahu k půdorysu města ve 13. století

Mapa č. 39 a): Negativní plán Opavy a okolí s vyznačením uličních bloků ve 2. pololetí 18. století

Mapa č. 39 b): Digitální model území Opavy a okolí s vyznačením zástavby ve 2. polovině 18. století

Mapa č. 39 c): Negativní plán Opavy a okolí s vyznačením uličních bloků počátkem 21. století

Mapa č. 39 d): Digitální model území Opavy a okolí s vyznačením zástavby počátkem 21. století