Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM NOVÝ BYDŽOV
Mapa č. 29: Osídlení Novobydžovska v pravěku a v raném středověku

Mapa č. 30: Historické jádro Nového Bydžova ve světle archeologie

Mapa č. 31: Vývoj struktury novobydžovského městského statku v letech 1400–1850

Mapa č. 32: Krajinné schéma Nového Bydžova a jeho okolí ve druhé polovině 18. století

Mapa č. 33: Nový Bydžov v polovině 19. století – vektorizace mapy stabilního katastru 1 : 2500

Mapa č. 34a–d: a: Negativní plán Nového Bydžova a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy I. vojenského mapování Čech z let 1780–1783, sekce č. 94; b: Negativní plán Nového Bydžova a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století s využitím Základní mapy 1 : 10 000; c: Digitální model území Nového Bydžova a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků podle mapy I. vojenského mapování Čech z let 1780–1783, sekce č. 94; d: Digitální model území Nového Bydžova a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století s využitím Základní mapy 1 : 10 000

Mapa č. 35: Významné krajinné prvky na Novobydžovsku ve druhé polovině 18. století

Mapa č. 36: Vývoj průmyslu a železniční dopravy na Novobydžovsku od poloviny 19. do poloviny 20. století

Mapa č. 37a–d: Dlouhodobé změny využití ploch na Novobydžovsku 1845–2010

Mapa č. 38: Mlýny na Cidlině na Novobydžovsku

Mapa č. 39: Územní vývoj Bydžovského kraje 1751–1850

Mapa č. 41a: Územněsprávní vývoj na Novobydžovsku 1850–2012

Mapa č. 41b: Vývoj administrativní působnosti města Nového Bydžova 1850–2016

Mapa č. 42a: Římskokatolická církev na Novobydžovsku ve 20.–40. letech 20. století

Mapa č. 42b: Římskokatolická církev na Novobydžovsku – současný stav (2016)