Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM MOSTMapa č. 5: Rozmístění klíčových hospodářských provozů v Mostě, stav k roku 1890

Mapa č. 52a: Krajina s městem Most na digitálním modelu podle I. vojenského mapování z let 1780-1783 

Mapa č. 52b: Krajina s městem Most na digitálním modelu podle II. vojenského mapování z let 1846-1847, reambulováno 1873 

Mapa č. 53a: Negativní plán Mostu a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků cca k roku 1930 a s přibližným vymezením nového Mostu počátkem 21. století

Mapa č. 53b: Negativní plán Mostu a okolí s vyznačením půdorysu města a uličních bloků počátkem 21. století a s přibližným vymezením starého Mostu k roku 1930

Mapa č. 53c: Digitální model území Mostu a okolí s vyznačením zástavy k roku 1938 a s přibližným vymezením nového Mostu počátkem 21. století

Mapa č. 53d: Digitální model území Mostu a okolí s vyznačením zástavy počátkem 21. století a s přibližným vymezením starého Mostu k roku 1938

Mapa č. 54: Vrchnostenská správa na Mostecku v polovině 19. století (v rozsahu politického okresu Most z roku 1850) 

Mapa č. 55: Vývoj územněsprávních hranic na Mostecku od roku 1850 do současnosti  

Mapa č. 56: Vývoj hromadné dopravy na Mostecku od počátku 20. století do současnosti 

Mapa č. 57: Sídla zaniklá v oblasti Mostecka během 2. poloviny 20. století

Mapa č. 58a: Podíl orné půdy na celkové rozloze v Mostě a okolí od 1. poloviny 19. století do současnosti 

Mapa č. 58b: Podíl zastavěných a ostatních ploch na celkové rozloze v Mostě a okolí od 1. poloviny 19. století do současnosti  

Mapa č. 59a, mapa 59b: Vývoj reliéfu v prostoru starého a nového Mostu v letech  1938-2012

Mapa č. 60: Rekultivace v prostoru starého Mostu a jeho okolí, stav k roku 2012