Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM MIKULOVMapa č. 47a: Negativní plán Mikulova a okolí s vyznačením půdorysu města ve 2. polovině 18. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové 

Mapa č. 47b: Digitální model území Mikulova a okolí s vyznačením zástavby ve 2. polovině 18. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové  

Mapa č. 47c: Negativní plán Mikulova a okolí s vyznačením uličních bloků počátkem 21. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové  

Mapa č. 47d: Digitální model území Mikulova a okolí s vyznačením zástavy počátkem 21. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové