Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM LITOMĚŘICEMapa č. 1: Hradiště s podhradskými osadami. Raně feudální městská aglomerace do počátku 13. století

Mapa č. 2: Právní město. Vrcholně středověká městská aglomerace

Mapa č. 3: Litoměřicko - středověký a raně novověký městský region. Urbanistická struktura I. a II. stupně 

Mapa č. 4: Litoměřická právní oblast od 13. století do roku 1610

Mapa č. 12: Veřejná správa. Litoměřice - centrum regionů vyšších řádů - 1

Mapa č. 13: Finanční správa. Litoměřice - centrum regionů vyšších řádů 2

Mapa č. 14: Vojenská správa. Litoměřice - centrum regionů vyšších řádů 3

Mapa č. 15: Justiční správa. Litoměřice - centrum regionů vyšších řádů 4

Mapa č. 16: Vojenská správa - velitelství 9. armádního sboru 1908-1918. Litoměřice - centrum regionů vyšších řádů - 3

Mapa č. 17: Justiční správa - oblast působnosti okupačního Vrchního soudu v Litoměřicích 1938-1945. Litoměřice - centrum regionů vyšších řádů - 4

Mapa č. 18: Církevní správa. Litoměřice - centrum regionů vyšších řádů - 5