Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM KUTNÁ HORAMapa č. 46a: Negativní plán Kutné Hory a okolí s vyznačením uličních bloků ve 2. polovině 19. století. Zobrazuje
polohu města v krajině a jeho sídelní strukturu ve vztahu k výrazným topografickým prvkům, zejména k řece Vrchlici. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové, počítačové zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 46b: Digitální model území Kutné Hory a okolí s vyznačením zástavby ve 2. polovině 19. století. Model znázorňuje krajinnou formaci města s vymezeným prostorem zástavby ve vztahu k výrazným topografickým prvkům, zejména k reliéfu a k řece Vrchlici. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové, počítačové zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 46c: Negativní plán Kutné Hory a okolí s vyznačením uličních bloků počátkem 21. století. Rekonstrukční  mapa Evy Semotanové, počítačové zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 46d: Digitální model území Kutné Hory a okolí s vyznačením zástavby počátkem 21. století. Rekonstrukční  mapa Evy Semotanové, počítačové zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 47a: Sídelní vývoj Kutné Hory a nejbližšího okolí v pravěku: neolit - eneolit

Mapa č. 47b: Sídelní vývoj Kutné Hory a nejbližšího okolí v pravěku: doba bronzová

Mapa č. 47c: Sídelní vývoj Kutné Hory a nejbližšího okolí v pravěku: doba železná - doba římská - stěhování národů 

Mapa č. 48: Sídelní vývoj Kutné Hory a nejbližšího okolí v raném středověku: slovanské osídlení - doba hradištní 

Mapa č. 49: Topografie středověké Kutné Hory (cca 1400)

Mapa č. 50: Topografie středověké Kutné Hory (cca 1500) 

Mapa č. 51: Pozůstatky historické důlní a hutní činnosti 

Mapa č. 52: Mapa sklepů v Kutné Hoře (Stav k roku 2010)

Mapa č. 53: Správní vývoj okresu Kutná Hora 1850-2010