Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM KLADNOMapa č. 41a: Kladno na digitálním modelu krajiny podle Prvního vojenského mapování z let 1780-1783

Mapa č. 41b: Kladno na digitálním modelu krajiny podle Druhého vojenského mapování z let 1850-1851, reambulováno 1873

Mapa č. 41c: Kladno na digitálním modelu krajiny podle Třetího vojenského mapování z roku 1878 

Mapa č. 41d: Kladno. Ukázka vektorizace nad rastrem stabilního katastru z roku 1840

Mapa č. 42: Pravěké a raně středověké osídlení okolí Kladna 

Mapa č. 43: Kladensko ve 13.-15. století (panská sídla, farní síť, zaniklé středověké osady, města a městečka)

Mapa č. 44: Územní vývoj panství Kladno v 15.-19. století

Mapa č. 46: Politické okresy na území pozdějšího okresu Kladno (1890) a územní vývoj okresu Kladno (1893-1974/2003)