Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM KADAŇMapa č. 33a: Negativní plán Kadaně a okolí s vyznačením půdorysu města ve 2. polovině 18. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 33b: Digitální model území Kadaně a okolí s vyznačením zástavby ve 2. polovině 18. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové  

Mapa č. 33c: Negativní plán Kadaně a okolí s vyznačením uličních bloků počátkem 21. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 33d: Digitální model území Kadaně a okolí s vyznačením zástavy počátkem 21. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové 

Mapa č. 34: Osídlení Kadaňska v pravěku

Mapa č. 35: Osídlení Kadaňska v raném středověku  - Legenda k mapě

Mapa č. 37: Rekonstrukce podoby opevnění města Kadaně před rokem 1600

Mapa č. 38: Správní rozdělení Kadaně v 16. až 18. století a lokalizace hostinců a měšťanských pivovarů v roce 1790 

Mapa č. 39: Územní vývoj města Kadaně v letech 1850-2010

Mapa č. 40: Venkovské statky města Kadaně a jejich měšťanů do roku 1848