Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM JIČÍNMapa č. 51: Jičín na digitálním modelu krajiny podle Prvního vojenského mapování z let 1780-1783. Počítačové zpracování Kateřina Křováková

Mapa č. 52: Jičín na digitálním modelu krajiny podle Druhého vojenského mapování z let 1851-1852, reambulováno 1872. Počítačové zpracování Kateřina Křováková

Mapa č. 53: Jičín na digitálním modelu krajiny podle Třetího vojenského mapování z roku 1877. Počítačové zpracování Kateřina Křováková

Mapa č. 54a, 54 b: Jičín. Ukázka vektorizace nad rastrem Stabilního katastru z roku 1842. Rekonstrukční mapa Kateřiny Křovákové

Mapa č. 55a): Negativní plán Jičína a okolí s vyznačením uličních bloků ve 2. polovině 18. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové, počítačové zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 55b): Digitální model území Jičína a okolí s vyznačením zástavby ve 2 polovině 18. století. Rekonstrukční  mapa Evy Semotanové, počítačové zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 55c): Negativní plán Jičína a okolí s vyznačením uličních bloků počátkem 21. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové, počítačové zpracování Marcela Havelková

Mapa č. 55d): Digitální model území Jičína a okolí s vyznačením zástavby počátkem 21. století. Rekonstrukční mapa Evy Semotanové, počítačové zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 56: Rybníky na Jičínsku - srovnání stavu k roku 2007 a stavu podle Prvního vojenského mapování (1780-1783). Rekonstrukční mapa Jaromíra Gottlieba a Barbory Klipcové
 
Mapa č. 57: "Jičín na trati". Rekonstrukční mapa Evy Chodějovské

Mapa č. 62: Politická správa - vývoj hranic okresu Jičín. Rekonstrukční mapa Evy Chodějovské, grafické zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 63:Vrchnostenská správa na Jičínsku před rokem 1848. Rekonstrukční mapa Evy Chodějovské, grafické zpracování Marcela Havelková 
Mapa 63a): Jičínsko v rukou Trčků z Lípy, Smiřických, Schliků a Trrautmannsdorfů 

Mapa č. 63b): Frýdlantské vévodství Albrechta z Valdštejna v roce 1634. Podle mapy Josefa Vítězslava Šimáka zpracovala Eva Chodějovská, grafické zpracování Marcela Havelková 

Mapa č. 64: Komponované krajiny na Jičínsku tzv. Valdštejnova a Mariánská zahrada. Rekonstrukční mapa
 Jaromíra Gottlieba, grafické zpracování Marcela Havelková

Mapa č. 65: Hmotná nadání Valdštejnových církevních fundací na Jičínsku 1624-1628. Rekonstrukční mapa Barbory Klipcové, grafické zpracování Marcela Havelková

Mapa č. 66: Literárně-historická topografie Jičína. Rekonstrukční mapa Evy Bílkové, grafické zpracování Marcela Havelková  - Legenda k mapě

Ilustrační mapka k mapě č. 66: Místa spjatá se životem a tvorbou V. Čtvrtka

Mapa č. 67: Plánek židovského hřbitova v Jičíně, stav k 15. srpnu 2007. Rekonstrukční mapa Jana Kindermanna a Terezy Dubínové grafické zpracování Marcela Havelková - Legenda k mapě 

Mapa č. 68: "Jičín - město úřadů a škol". Rekonstrukční mapa Evy Chodějovské, grafické zpracování Marcela   Havelková - Legenda k mapě

Mapa č. 68a): Spádovost Jičína jako města škol v roce 1922/3. Ilustrační mapka k mapě 68

Obr. č. 9: Jičín v letech 1310, 1620, idea města 1623 a 1633. Rekonstrukční mapa Petra Uličného

Obr. č. 11: Půdorys areálu zámku Albrechta z Valdštejna a průčelí tzv. dolních stavení. Rekonstrukční mapa Petra Uličného