Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM HRADEC KRÁLOVÉ
Mapa č. 19:  Hradec Králové - město a předměstí na počátku 15 století, rekonstrukční mapa Miroslava Richtera

Mapa č. 22: Hradec Králové - barokní pevnost, rekonstrukční mapa Miroslava Richtera

Mapa č. 23: Hradec Králové před rokem 1914, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 24: Hradec Králové před rokem 1939, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 25: Územní vývoj Hradce Králové po roce 1850, rekonstrukční mapa Evy Semotanové