Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM DĚČÍN› Mapa č. 1: Vývoj Děčína od raného k vrcholnému středověku


Mapa č. 23: Rekonstrukce rozsahu majetkové držby děčínských Vartenberků kolem roku 1400 

Mapa č. 24: Rozsah děčínského panství a rozdělení držby v době pánů z Bünau mezi lety 1579-1628

Mapa č. 25: Územně - správní vývoj města Děčína

Mapa č. 26: Územně - správní vývoj okresu Děčín

Mapa č. 27: Schematická rekonstrukce urbanizačního vývoje města Děčína

› Obr. č. 3: Ideální rekonstrukce původního města Děčína