Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM CHRUDIMMapa č. 27: Negativní plán Chrudimi s vyznačením uličních bloků v polovině 19. století, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 28: Digitální model území Chrudimi a okolí s vyznačením zástavy v polovině 19. století, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 29: Negativní plán Chrudimi s vyznačením uličních bloků koncem 20. století, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

Mapa č. 30: Digitální model území Chrudimi a okolí s vyznačením zástavby koncem 20. století, rekonstrukční  mapa Evy Semotanové

Mapa č. 31: Chrudim v pravěku. Paleolit, mezolit, neolit, eneolit a starší doba bronzová, rekonstrukční mapa Jana Frolíka

Mapa č. 32: Chrudim v pravěku. Lužická kultura, slezskoplatěnická kultura, období laténské, doba římská,
  rekonstrukční mapa Jana Frolíka

Mapa č. 33: Chrudim - Pumberky. Rekonstrukce rozsahu slezskoplatěnického hradiště se zakreslením nálezů lengyelských, rekonstrukční mapa Víta Vokolka

Mapa č. 34: Počítačová rekonstrukce chrudimské ostrožny a nejbližšího zázemí v pohledu od západu, rekonstrukční mapa Jana Frolíka

Mapa č. 35: Chrudim před založením města, rekonstrukční mapa Jana Frolíka

Mapa č. 36: Rekonstrukce středověkého hradebního systému, rekonstrukční mapa Jana Frolíka

Mapa č. 37: Územní a správní vývoj Chrudimska a okresu Chrudim v letech 1848 až 2003 (kromě let 1939-1945),  rekonstrukční mapa Ivo Šulce

Mapa č. 38a: Vývoj názvosloví uliční sítě města Chrudimi (do roku 1910), rekonstrukční mapa Ivo Šulce

Mapa 38b: Vývoj uliční sítě města Chrudim (po roce 1910), rekonstrukční mapa Ivo Šulce

Mapa č. 39: Vodoteče v Chrudimi s vyznačeným mlýnů a vodárny, rekonstrukční mapa Ivo Šulce

Mapa č. 40: Rozsah povodní v Chrudimi v letech 1880 a 1883, rekonstrukční mapa Ivo Šulce

Mapa č. 41: Oblasti zasažené požárem 6. 8. 1850 na Janském a Kateřinském předměstí, rekonstrukční mapa Ivo Šulce

Mapa č. 42: Plány silničních obchvatů města Chrudim, rekonstrukční mapa Ivo Šulce