Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM CHOMUTOVMapa č. 34a:  Negativní plán Chomutova a okolí s vyznačením uličních bloků ve 2. polovině 19. století

Mapa č. 34b: Digitální model území Chomutova a okolí s vyznačením zástavby ve 2. polovině 19. století  

Mapa č. 35: Negativní plán Chomutova a okolí s vyznačením uličních bloků koncem 20. století

Mapa č. 36: Digitální model území Chomutova a okolí s vyznačením zástavby počátkem 20. století 
 
Mapa č. 37a: Chomutov na digitálním modelu krajiny podle Prvního vojenského mapování z let 1780-1783

Mapa č. 37b: Chomutov na digitálním modelu krajiny podle Druhého vojenského  mapování z let 1850-1851, reambulováno 1871

Mapa č. 37c: Chomutov. Ukázka vektorizace nad rastrem stabilního katastru z roku 1842

Mapa č. 38: Krajinné schéma chomutovského mikroregionu od konce 18. století 

Mapa č. 39: Územní vývoj Chomutova od konce 1. třetiny 13. století do roku 1842 

Mapa č. 40: Územní vývoj Chomutova v letech 1842-2005

Mapa č. 41: Vývoj územní struktury panství řádu německých rytířů v Chomutově v letech 1252-1411

Mapa č. 42: Vývoj územní struktury chomutovského panství a panství města Chomutova v letech 1559-1739

Mapa č. 43: Územní vývoj politického a soudního okresu Chomutov v letech 1850-2002

Mapa č. 44: Chomutovský vikariát

Mapa č. 45: Vývoj názvosloví historického jádra města Chomutova