Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM ČESKÝ KRUMLOV› Mapa č. 21: Negativní plán Českého Krumlova s vyznačením uličních bloků v 1. polovině 19. století, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

› Mapa č. 22: Trojrozměrný model Českého Krumlova s vyznačením uličních bloků v 1. polovině 19. století, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

› Mapa č. 23: Negativní plán Českého Krumlova s vyznačením uličních bloků koncem 20. století, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

› Mapa č. 24: Trojrozměrný model Českého Krumlova s vyznačením uličních bloků koncem 20. století, rekonstrukční mapa Evy Semotanové

› Mapa č. 25: Český Krumlov - rekonstrukce zástavby uvnitř hradeb k roku 1590, rekonstrukční mapa Anny Kubíkové

› Mapa č. 26: Český Krumlov - vývoj zástavby města od 2. poloviny 14. století do poloviny 20. století, rekonstrukční   mapa Anny Kubíkové

› Mapa č. 27: Český Krumlov - rekonstrukce městského opevnění k počátku 17. a k 1. třetině 19. století,  rekonstrukční mapa Anny Kubíkové

Mapa č. 28: Vývoj názvosloví městské památkové rezervace Český Krumlov, rekonstrukční mapa Anny Kubíkové

› Mapa č. 29: Okres Český Krumlov. Územní obvody soudních a politických okresů v letech 1850-1938 a 1945-1949, rekonstrukční mapa Jiřího Veselého

Mapa č. 30: Územní působnost úředního soudu Český Krumlov v době od začátku října 1938 do 1. srpna  1939, rekonstrukční mapa Jiřího Veselého - 1. část, 2. část, 3. část

› Mapa č. 31: Politické okresy Český Krumlov a Kaplice v letech 1938-1945, rekonstrukční mapa Jiřího Veselého

› Mapa č. 33: Obce politického okresu Kaplice spravované Okresní správní komisí Český Krumlov v době od 4. června 1945 do 21. července 1945, rekonstrukční mapa Jiřího Veselého

› Mapa č. 34: Změny hranic okresů Český Krumlov a Kaplice k 1. únoru 1949, rekonstrukční mapa Jiřího Veselého

Mapa č. 35: Změny hranic okresů Český Krumlov a Kaplice po 1. únoru 1949, rekonstrukční mapa Jiřího Veselého 

› Mapa č. 36: Obvody pověřených obecních úřadů, rekonstrukční mapa Jiřího Veselého

Mapa č. 37: Farnosti českokrumlovského vikariátu v letech 1671-1996, rekonstrukční mapa Miroslava Novotného

Mapa č. 38: Českokrumlovské arcipryšství v letech 1857-1952, rekonstrukční mapa Miroslava Novotného

Mapa č. 39: Českokrumlovské beneficium v letech 1713-2002, rekonstrukční mapa Miroslava Novotného

Mapa č. 40: Český stát v 16. a na počátku 17. století (s vyznačením rožmberského majetku kolem r. 1592),  rekonstrukční mapa Jaroslava Pánka a Evy Semotanové

Mapa č. 41: Rožmberské dominium roku 1590 a 1611, rekonstrukční mapa Jaroslava Pánka a Evy Semotanové

Mapa č. 42: Rozmístění hospodářských podniků na rožmberském dominiu kolem roku 1590, rekonstrukční mapa Jaroslava Pánka a Evy Semotanové

Mapa č. 43: Cesty posledních Rožmberků (s vyznačením směru a přibližné trasy), rekonstrukční mapa Jaroslava Pánka a Evy Semotanové