Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

REKONSTRUKČNÍ MAPY HAM ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mapa č. 14: Schematická rekonstrukce územního vývoje města Českých Budějovic do 1. čtvrti 20. století