Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Ocenění


Projekt Historický atlas měst České republiky získal následující ocenění:  


 

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum

za rok 2004, udělena 8. listopadu 2004Mapa roku 2004
cena Kartografické společnosti České republiky v kategorii Atlasy, soubory a edice map, udělena 6. května 2005Cena Akademie věd České republiky v kategorii Oblast humanitních a společenských věd
Eva Chodějovská: Historický atlas měst České republiky, sv. č. 24: Praha-Smíchov.
Praha, Historický ústav, 2013, 98 s. ISBN 978-80-7286-200-9