Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Zlín
Historický atlas měst České republiky – sv. 28
Historic Towns Atlas of the Czech Republic – vol. No. 28


Podrobný seznam map, plánů a vyobrazení

The Detailed List of Maps, Plans and Pictures

Komplette Liste der Karten, Pläne und Abbildungen

Summary

Zusammenfassung


Tiráž