Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Třebíč

 

Historický atlas měst České republiky - sv. č. 9
Historic Towns Atlas of the Czech Republic - vol.  No. 9


Podrobný seznam map, plánů a vyobrazení     
    
The Detailed List of Maps, Plans and Pictures

Komplette Liste der Karten, Pläne und Abbildungen     
  
           
Summary             

Zusammenfassung


Tiráž