Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Sušice
Historický atlas měst České republiky - svazek č. 27
Historic Towns Atlas of the Czech Republic - vol.  No. 27


Podrobný seznam map, plánů a vyobrazení    
   
The Detailed List of Maps, Plans and Pictures

Komplette Liste der Karten, Pläne und Abbildungen   
 
          

Summary            

Zusammenfassung


Tiráž