Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Kadaň


Historický atlas měst České republiky - svazek č. 23
Historic Towns Atlas of the Czech Republic - vol.  No. 23


Podrobný seznam map, plánů a vyobrazení   
   
The Detailed List of Maps, Plans and Pictures

Komplette Liste der Karten, Pläne und Abbildungen  
 
          

Summary           

Zusammenfassung


Tiráž