Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Český Krumlov


Historický atlas měst České republiky - sv. č. 11
Historic Towns Atlas of the Czech Republic - vol No. 11


Podrobný seznam map, plánů a vyobrazení   
    
The Detailed List of Maps, Plans and Pictures

Komplette Liste der Karten, Pläne und Abbildungen 
 
           

Summary            

ZusammenfassungTiráž