Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Věcný rejstřík

Archeologie: prehistorická: BUCHVALDEK 1973, HRALA 1968. – středověká: ČERNÝ 1986a, GABRIEL – PANÁČEK 1986, HEJNA 1983, ŠROT 1986, TUREK 1978, UNGER 1983.

Archivnictví: ROUBÍK 1971.

Bibliografie: personální: Z. BOHÁČ 1972e, 1973a, 1973c, 1976a, 1978b, 1983b, 1985a, 1985b, 1985c, 1987, HÁNEK 1995, JELEČEK 1987a, JELEČEK-KUDELÁSEK 1982, MUCHA 1997a, Red. kol. 1997, 1997a, 1983, 1983a, 1999a, ŽEMLIČKA 1995a. – tematické (oborové): Z. BOHÁČ 1983c, Jiří MÁLEK 1976, Red. kol. 1971.

Dějiny církevní: BASTL 1995, P. BOHÁČ 1983, Z. BOHÁČ 1970, 1970a, 1971, 1972, 1972a, 1979a, 1995b, 1995c, 1999, DVOŘÁK 1973, HEJNA 1983, CHARVÁTOVÁ 1995, KASTNER 1986, LÁNÍK 1982, MEĽNIKOVOVÁ 1987, RYNEŠ 1999, SKUTIL 1983.

Dějiny dopravy: BUDINKA 1976, DVOŘÁK 1999, HOLEČEK 1988, HONL 1971, HŮRSKÝ 1969, 1970,1973, 1973a, 1975, 1976, KÁDNER 1976, KOSTÍLKOVÁ 1975, PODZIMEK 1976, STEHLÍKOVÁ 1976.

Dějiny hospodářské: BEDNÁŘ 1968, Z. BOHÁČ 1984, BROŽOVÁ 1997, ČECHURA 1979, ENYEDI 1984, J. V. HORÁK 1982, JELEČEK 1972, KOPAČKA 1984, KOPAČKA 1988, MAREČKOVÁ 1997, Jiří NOVOTNÝ-ŠOUŠA 1997, PODZIMEK 1976, STRENZ 1982, VĚTROVEC 1975. – Obchod: CARTER 1969, VÁVRA 1973a. – Průmysl a řemesla: ADLER 1974, ANNĚNKOV-GORKIN 1980, BEDNÁŘ 1970, EIGENDORF-LINKE 1984 , K. HORÁK 1975, 1976, KOPAČKA 1975, 1976, 1980, 1982, 1983, Jos. KURKA 1976, MAREŠ 1980, PURŠ 1970, 1970a, 1980, 1984, SMRČEK 1976, STRENZ-ROOK-NARWELEIT 1980. Zemědělství: BEZDĚKA 1972, I. BIČÍK 1988 , ČERNÝ 1973, DUDEK 1975, 1976, 1980, 1984, GÖTZ 1974, 1975, 1984, 1988, HOSÁK 1969a, JELEČEK 1975, 1984, Jos. NOVOTNÝ 1972, O. POKORNÝ 1970a, ŽEKULIN 1984.

Dějiny kultury a umění: NESEJT 1999, VANIŠ 1974, 1976.

Dějiny městské: viz Města, městské dějiny!

Dějiny osídlení: Z. BOHÁČ 1973, 1974, 1978, 1978a, 1982, 1984, 1986, 1988, 1995a, ČECHURA 1979, ČERNÝ 1983, ČERNÝ 1986, DRAGOUN 1978, GABRIEL 1995, GABRIEL – PANÁČEK 1986, HEJNA 1973, HOSÁK 1970, HUML 1995, CHARVÁTOVÁ 1979, 1995, JIRÁSKO 1978, KLÁPŠTĚ 1973, KLOS 1995, KOŠINA 1986, KUBŮ 1979, Jiří KURKA 1974, LÁNÍK 1982, LAŠTOVKOVÁ 1978, LUKAS 1978, Jar. MÁLEK 1970, NAVRÁTIL 1986, NAVRÁTIL 1986a, NEUSTUPNÝ 1973, P. R. POKORNÝ 1986, PIŠTĚLÁK 1986, ROŽMBERSKÝ 1986, SCHULZ 1970, SLÁMA 1973, SMETÁNKA 1973, ŠMILAUER 1970, ŠROT 1986, TABÁŠEK 1986, TRÁVNÍČEK 1973, URBAN 1979, VÁVRA 1971, VÁVRA 1978, VÁVRA 1974, ŽEMLIČKA 1970, 1978, 1983, 1995, 1997. – Patrocinia: Z. BOHÁČ 1970, 1970a, 1972, 1972a, 1973b, RYNEŠ 1999. – Struktura osídlení: I. BIČÍK 1988, Z. BOHÁČ 1972b, 1972c, 1983a, 1985, P. BOHÁČ 1983, 1985, KALINA 1972, 1978, KAVALÍR 1985, KUDRNOVSKÁ 1985, MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ 1971, MĚŘÍNSKÝ 1983, PANÁČEK – GABRIEL 1983, PILAŘ 1974, UNGER 1983, VANIŠ 1982. – Srv. též Struktura pozemkové držby!, Toponomastika! a Zaniklé středověké osady!

Dějiny politické: BROFT 1976, HLAVÁČEK 1972, KAVALÍR 1985, PAVEL 1969, SPĚVÁČEK 1970, TUREK 1983.

Dějiny správy: MLEZIVA 1999, ŽEMLIČKA 1995. – Finanční správa: O. POKORNÝ 1970. – Teritoriální vývoj: HOSÁK 1971, MARTÍNEK 1999, ROUBÍK 1972, ŠIMŮNEK 1999. – Územní členění: Z. BOHÁČ 1976, 1984, 1999, HŮRSKÝ 1972, O. POKORNÝ 1971.

Dějiny vojenské: BROFT 1968, 1976.

Historická demografie: I. BIČÍK 1988, BLAHŮŠEK-CÍSAŘ 1976, Z. BOHÁČ 1971, Z. BOHÁČ 1969a, Z. BOHÁČ 1976, JELEČEK 1972, KAŠPAR 1997, VACULÍK 1997, VANIŠ 1982, VĚTROVEC 1975.

Historická ekologie: ANNĚNKOV 1988, FILLA 1976, HOLEČEK 1988, ISTOMINA 1988, JELEČEK 1988, 1999, JELEČEK – BURDA – CHROMÝ 1999, KOPAČKA 1988, KRENKE – ČERNAVSKAJA 1988, MUNZAR 1995, 1999, PŘIBYL 1976, RAAB 1976, SEMOTANOVÁ 1988, 1995a, 1999, STRENZ – NARWELEIT – ROOK – THÜMMLER 1988.

Historická geografie: Obecné práce: ALEKSANDROVSKIJ 1988, ANNĚNKOV 1982, 1983, 1987, 1988, BAKER 1987, BEDNÁŘ 1969, P. BOHÁČ 1985, Z. BOHÁČ 1983c, CARTER 1971, GALKOVIČ 1983, GOĽDENBERG 1983, ISTOMINA 1982, 1988, JELEČEK 1976, 1983, 1987, 1988, 1999, JELEČEK – BURDA – CHROMÝ 1999, KAŠPAR 1985, KRENKE – ČERNAVSKAJA 1988, KUDRNOVSKÁ 1985, PECKA 1985, POSPELOV 1980, Red. kol. 1971, SEMOTANOVÁ 1985, 1985a, 1995, STRENZ 1982, STRENZ – NARWELEIT – ROOK -THÜMMLER 1988, TRÁVNÍČEK 1970, 1983, VANIŠ 1969, 1970, 1972c.

Historická sémantika: ŠMELHAUS 1972.

Historická topografie: ADLER 1974, HOSÁK 1969, MARTÍNEK 1999, MUSIL 1999, NAVRÁTIL 1969a, ROŽMBERSKÝ 1986, SEMOTANOVÁ 1999, ŠIMŮNEK 1999.

Hmotná kultura: HRDLIČKA 1973, HUML 1976.

Ikonografie: MACHANOVÁ 1976, NESEJT 1999.

Kartografie: Obecné práce: KARAVAJEVOVÁ 1968, KAŠPAR 1985, J. V. HORÁK 1969, ROUBÍK 1971, PECKA 1985, MUCHA 1985, SEMOTANOVÁ 1985, 1985a, 1987, 1999. – Atlasy: BEDNÁŘ 1968, Z. BOHÁČ 1975, BOKES 1968, BROFT 1968, DUDEK 1977, J. V. HORÁK 1968, 1977, HRALA 1968, JANCZAK 1975, JELEČEK 1977, KOPAČKA 1977, KOVAŘÍK 1968, MUCHA 1975, O. POKORNÝ 1968, PURŠ 1968, VANIŠ 1968, 1977. – Mapové sbírky a tematické soubory: BASTL 1995, Z. BOHÁČ 1985, 1995b, 1995c, BREJNÍK 1997, DVOŘÁK 1997, 1999, GÖTZ 1984, J. V. HORÁK 1970, 1970a, 1971, 1972, 1972c, 1975, 1982, HŮRSKÝ 1973, KUDRNOVSKÁ 1985, MACHANOVÁ 1976, MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ 1971, MUCHA 1970, 1997, O. POKORNÝ 1970a, SEMOTANOVÁ 1988, 1995e, 1997, ZÁLOHA 1985. – Mapy (jednotlivé): P. BOHÁČ 1985, Z. BOHÁČ 1972c, CIBULKOVÁ-SEKOTOVÁ 1972, J. V. HORÁK 1976, KAVALÍR 1985, ROUBÍK 1972.

Kastelologie: DURDÍK 1973, GABRIEL 1995, HEJNA 1983, HONL 1970, HUML 1976, 1983, 1995.

Klimatologie: ANNĚNKOV 1988, HOSÁK 1969a, CHRASTINA 1999 , KRENKE – ČERNAVSKAJA 1988, MUNZAR 1988, 1997, 1999, MUNZAR-PAŘEZ 1997, STRENZ – NARWELEIT – ROOK – THÜMMLER 1988, STUCHLÍK 1976, VANIŠ 1982, 1983.

Materiálové studie: HOSÁK 1969.

Města, městské dějiny: BĚLINA 1983, Z. BOHÁČ 1970, 1976, BROFT 1976, BROŽOVÁ 1997, HŮRSKÝ 1976, KASTNER 1986, KAŠPAR 1997, SEMOTANOVÁ 1997, VANIŠ 1980, 1982, VOTRUBEC 1976, ŽEMLIČKA 1997. – Městská topografie: Z. BOHÁČ 1972a, KALINA 1972, KASTNER 1986, SEMOTANOVÁ 1995a. – Urbanistika: BĚLINA 1983, HRŮZA 1976, JELEČEK 1971, 1972, KALINA 1972.

Památková péče: HOBZEK 1970, ZENGER 1976.

Přehledy bádání (a souborné recense): ANNĚNKOV 1982, 1983, BAKER 1987, Z. BOHÁČ 1972d, 1975, 1980, 1983c, DUDEK 1975, GOĽDENBERG 1983, J. V. HORÁK 1975, ISTOMINA 1982, JELEČEK 1975, 1980, 1983, 1984a, 1984b, 1987, 1988a, JELEČEK – BURDA – CHROMÝ 1999, MUCHA 1975, NORTON 1980, PURŠ 1983, SEMOTANOVÁ 1987, 1995, TRÁVNÍČEK 1970, 1983, VANIŠ 1970, 1972c.

Struktura pozemkové držby: P. BOHÁČ 1983, Z. BOHÁČ 1979, 1979a, 1983a, ČECHURA 1979, HOJDA-PEŠEK 1979, HUML 1983, 1995, CHARVÁTOVÁ 1979, 1995, KLOS 1995, KUBŮ 1979, LÁNÍK 1982, RAKOVÁ 1979, ROŽMBERSKÝ 1986, SKUTIL 1983, URBAN 1979, VANIŠ 1982, VÁVRA 1982, ŽEMLIČKA 1983. – Srv. též Dějiny osídlení!

Toponomastika: BEZDĚKA 1972, P. BOHÁČ 1983, Z. BOHÁČ 1972a, 1972c, 1974, 1986a, HONL 1970a, 1972, 1974, 1976, HOSÁK 1970, Jiří KURKA 1974, Jos. NOVOTNÝ 1972, OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ 1976, OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ 1986, SKUTIL 1983, ŠMILAUER 1970, TRÁVNÍČEK 1973, VÁVRA 1973, ZÁLOHA 1985, ŽEMLIČKA 1970, 1995. – Srv. též Dějiny osídlení!

Zaniklé středověké osady: Z. BIČÍK 1970, 1972, Z. BOHÁČ 1974c, 1986a, ČERNÝ 1973, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1986a, 1988, HUML 1983, KOŠINA 1986, MĚŘÍNSKÝ 1983, NAVRÁTIL 1983, 1986, 1986a, OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ 1986, PANÁČEK – GABRIEL 1983, PIŠTĚLÁK 1986, O. POKORNÝ 1970b, 1973, ROŽMBERSKÝ 1986, ŠROT 1986, TUREK 1973, 1983, UNGER 1983, ŽEMLIČKA 1970.

Zemské cesty; komunikační síť: Z. BOHÁČ 1969, ČERNÝ 1986, JÍHLAVEC 1979, Jar. MÁLEK 1970, MUSIL 1999 , TRÁVNÍČEK 1973, VÁVRA 1968, 1969, 1971, 1972, 1973a, 1974, 1978, 1979, 1982.

Zprávy z vědeckého života: ANNĚNKOV-JELEČEK 1985, BASTL 1995a, BEDNÁŘ 1968a, 1969a, Z. BOHÁČ 1974c, 1983c, 1995, 1995g, Z. BOHÁČ-HORÁK 1974, J. V. HORÁK 1971b, 1972b, 1973b, JELEČEK 1973, 1976, 1979, 1984b, 1985, 1987b, 1999a, KOSTÍLKOVÁ 1975a, KUDRNOVSKÁ 1995, MUCHA 1995, 1999, 1999a, O. POKORNÝ 1970b, SEMOTANOVÁ 1985b, 1987a, 1995b, 1995c, 1995d, 1995e, 1997a, VANIŠ 1970a, 1972a, 1972b.