Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

OBSAH HISTORICKÉ GEOGRAFIE – SUPPLEMENTUM I (2006)

Historická geografie [Historical Geography]
Supplementum I (2006)

Historická krajina a mapové bohatství Česka.
Prameny, evidence, zpřístupňování, využívání


I. DIGITALIZACE STARÝCH MAP, JEJICH CENTRÁLNÍ EVIDENCE, ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ

Eva SEMOTANOVÁ
Netradiční formy evidence a zpřístupňování mapového bohatství – stručný úvod do problematiky

Miroslav MIKŠOVSKÝ – Růžena ZIMOVÁ
Müllerovo mapování a první vojenské mapování českých zemí (se zřetelem k digitalizaci a centrální evidenci map v Česku)
 
Robert TOMAS
Digitální mapový archiv České geologické služby

Eva BÍLKOVÁ – Tomáš DVOŘÁK
Možnosti evidence a zpřístupnění starých map v České republice se zvláštním zřetelem k mapám Prahy v pražských archivech


II. HISTORICKÁ KRAJINA NA STARÝCH MAPÁCH

Tomáš VELÍMSKÝ
K nejstarším dokladům středověkého spojení Čech s Budyšínskem

Lenka UHLÍŘOVÁ
Kulturní krajina Česka na mapách panství z první poloviny 18. století – na příkladech panství Kosmonosy a Tloskov

Václav ČADA
Hodnocení polohové a geometrické přesnosti prvků II. vojenského mapování lokalizovaných v S-JTSK

Martina VICHROVÁ
Objekty na topografických mapách 19. století a jejich interpretace pro studium vývoje krajiny

Milada RIGASOVÁ
Historická kulturní krajina za železnou oponou (Unikátní evropská kulturní krajina na moravsko-rakouské hranici)

Ivan ROČEK – Petr FENCL
Mapy lesa

Lubomír SOUKUP
Jak se vyrovnat s polohovou nepřesností starých map?

Aleš VYSKOČIL – Pavel KLAPKA – Stanislav MARTINÁT
Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století

Pavel RAŠKA
Proměny kulturní krajiny Doupovska – specifický případ, nebo odraz obec¬nějších politických a sociálních změn?

Peter CHRASTINA – Martin BOLTIŽIAR
Kultúrna krajina SV okraja Bakoňského lesa v Maďarsku (súčasnosť v kon¬texte minulosti)

Ivan BIČÍK – Pavel CHROMÝ
Změny ve využití země ve vybraných modelových územích Česka

Pavel CHROMÝ – Robin RAŠÍN
Hodnocení interakce společnost – příroda v krajině českého pohraničí aneb spor o hodnotu pramene historickogeografického poznání

Eva SEMOTANOVÁ
Čtvrtá krajina Libeňského ostrova – ad finitum?

SUMMARIES

RECENZE A ZPRÁVY