Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Personální rejstřík 

Anněnkov Vladimír V. (*1936): JELEČEK 1987a.

Bednář Karel (1910–1970): Z. BOHÁČ 1970d.

Boháč Zdeněk (*1933): Red. kol. 1983a, ŽEMLIČKA 1995a, Red. kol. 1999a.

Bokes František (1906–1968): VANIŠ 1969b, VANÍS 1971.

Černý Ervín (*1913): SMETÁNKA-BOHÁČ 1973, Z. BOHÁČ 1973a, Z. BOHÁČ 1983, Z. BOHÁČ 1983b, Z. BOHÁČ 1995d.

Davídek Václav (1913–1993): Z. BOHÁČ 1995f.

Dobiáš Josef (1888–1972): Z. BOHÁČ 1973d.

Golachowski Stefan (1911–1974): VANIŠ 1974a.

Häufler Vlastislav (†1986): JELEČEK 1986.

Herbst Stanisław (†1973): VANIŠ 1973a.

Hlaváč František (1912–1993): JEŘÁBEK 1995.

Homolka Josef (1840–1907): J. V. HORÁK 1969.

Honl Ivan (1898–1984): Z. BOHÁČ 1973c, Z. BOHÁČ 1978b, Z. BOHÁČ 1985b.

Horák Jiří V. (*1916): Z. BOHÁČ 1976a, Z. BOHÁČ 1986b.

Hosák Ladislav (1898–1972): VANIŠ 1969a, SCHULZ 1973.

Hůrský Josef (1915–1996): MUCHA 1997a.

Jacunskij Viktor Korneljevič (1893–1966): J. V. HORÁK 1968a.

Kašpar Jaroslav (*1929): SEMOTANOVÁ – ŠOUŠA 1995, Red. kol. 1999.

Kolář Jaroslav (†1983): Red. kol. 1983b.

Kořistka Karel (1825–1906): KOSTÍLKOVÁ 1975a.

Kudelásek Miloslav (1925–1993): Red. kol. 1987.

Kuchař Karel (1906–1975): J. V. HORÁK 1971a, J. V. HORÁK 1975a.

Majergojz Isaak Moisejevič (1908–1975): J. V. HORÁK 1975b.

Maloch Antonín Zefyrin (1823–1880): HONL 1970.

Martinka Jozef (1893–1974): J. V. HORÁK 1973a.

Medková Marie (1924–1984): ČÁSLAVKA 1985.

Mucha Ludvík (*1927): Red. kol. 1997.

Navrátil Vladislav (1955–1986): Z. BOHÁČ 1986c.

Němec Jan (*1906): Z. BOHÁČ 1987a.

Nožička Josef (1906–1972): VANIŠ 1973.

Olszewicz Bołeslav (1893–1972): VANIŠ 1972.

Pokorný Ota (*1911): J. V. HORÁK 1972a, Z. BOHÁČ 1987.

Procházka Emanuel (1916–1992): HÁNEK 1995.

Purš Jaroslav (1922–1997): Z. BOHÁČ 1972e, Red. kol. 1982, JELEČEK-KUDELÁSEK 1982, Z. BOHÁČ 1999a.

Roubík František (1890–1974): Z. BOHÁČ 1970b, Z. BOHÁČ 1974a.

Říha Oldřich (1911–1974): Z. BOHÁČ 1974b.

Svoboda Jan (1899–1973): Z. BOHÁČ 1973e.

Šmilauer Vladimír (1895–1983): Z. BOHÁČ 1970c.

Trávníček Dušan (1925–1996): Z. BOHÁČ 1985a, Z. BOHÁČ 1997a.

Vaniš Jaroslav (1923–1993): Red. kol. 1983, Z. BOHÁČ 1995e.

Vávra Ivan (1900–1984): Z. BOHÁČ 1985c.

Žemlička Josef (*1946): Red. kol. 1997a.