Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Obsah ročníků

Autorský rejstřík     Geografický rejstřík     Personální rejstřík     Věcný rejstřík 

(1968–1999) mapuje rejstřík statí Historické geografie 1–30, sestavený PhDr. Robertem Šimůnkem, Ph.D. (HG 30, Praha 1999, s. 303–333).

Zpracován je rejstřík autorský, personální, geografický a věcný. Přehledy bádání a zprávy z vědeckého života jsou evidovány pouze výběrově, recense a anotace literatury zahrnuty nebyly.


OBSAH:

HG 31 , 32, 33, Supplementum I, 34,  35/1, 2009 36/1, 2010,  36/2, 2010,  37/1, 2011,

37/2, 2011,  38/1, 2012, HG 38/2, 2012, 39/1 2013, 39/2 2013, 40/1 2014, 40/2 201441/1 201541/2 2015,

42/1 2016, 42/2 2016, 43/1 2017, 43/2 2017, 44/1 2018, 44/2 2018, 45/1 2019, 45/2 2019, 46/1 2020