Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Obsah historické geografie 33

Historická geografie [Historical Geography]
33

STUDIE

Peter CHRASTINA
Vývoj krajiny ako fenomén environmentálnych dejín (na príklade Trenčianskej kotliny a jej horskej obruby)

Lenka UHLÍŘOVÁ
Časoprostorová analýza změn krajiny v katastru Horní Stakory (Kosmonosy)

Tomáš KLIMEK
Kosmova hora Osek a vnímání krajiny v českém středověku

Dušan CENDELÍN
Historická geografie – nástroj nebo negativní prvek při řešení starých pozemních spojů?

Dušan ADAM
Analýza pozemních komunikací ve vybraném území na I. a II. vojenském mapování

Jan MUNZAR – Stanislav ONDRÁČEK
Velké povodně na území České republiky – ztráta historické paměti

Jiří DVOŘÁK
Z historické geografie jihočeského vodního hospodářství do roku 1938 (S plánem na výstavbu tzv. Šumavského jezera – přehrady u Kienbergu/ Loučovic z roku 1892)

Jiří OESTERREICHER
K názvu a stáří vsí Hrdlořezy a Dvory nad Lužnicí na Suchdolsku (Příspěvek k dějinám Suchdolska a „Vitorazska“)

Mlada HOLÁ
Územní politika knížete Jana II. Opolského (1476–1532)
Robert ŠIMŮNEK
Šlechta a města v pozdním středověku: Kontakty, konfrontace a geografický horizont (Na příkladu Strakonic a Volyně)

Václav MATOUŠEK
Bitva u Třebele v roce 1647 – obraz a realita. Příspěvek ke studiu vedut v díle Theatrum Europaeum

Hana ŠEBERLOVÁ
Poděbrady – od zemědělského městečka k moderním lázním

Helena BROTÁNKOVÁ
Změna religiozity v České republice mezi lety 1921 a 2001

MATERIÁLY

Cesty historické geografie (325). – Pavel CHROMÝ – Leoš JELEČEK, Tři alternativní koncepce historické geografie v Česku (327). – Ivan BIČÍK – Lucie KUPKOVÁ, Dlouhodobé změny využití krajiny Česka: metody, výsledky, problémy výzkumu (346). – Aleš NOVÁČEK, Dlouhodobé vývojové trendy polarizace prostoru v Česku v zrcadle populačního vývoje (367). – Vladimír BRŮNA – Kateřina KŘOVÁKOVÁ – Václav NEDBAL, Stabilní katastr jako zdroj informací o krajině (397). – Václav MATOUŠEK, Několik poznámek k archeologickým metodám studia vývoje novověké krajiny (Zkušenosti z bojiště třicetileté války u Třebele na Tachovsku) (410). – Peter CHRASTINA, Historická geografia na Slovensku: minulosť, súčasnosť a perspektívy (420). – Abdulla AZZANI, Mapové sbírky ve vědeckých knihovnách a archivech ČR (432). – Ivan ROČEK – Petr FENCL, Krajina a lesy na mapách českých archivů (476). – Ondřej FELCMAN – Eva SEMOTANOVÁ – Robert ŠIMŮNEK – Josef ŽEMLIČKA, Atlasové projekty v Historickém ústavu Akademie věd České republiky (484). – Jiří DVOŘÁK, Výuka a výzkum historické geografie na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (489). – František MUSIL, Historická geografie ve výzkumné činnosti královéhradeckého univerzitního historického pracoviště (505). – Václav HORÁK – Ondřej VAŠATA, Na okraj Historického atlasu města Trutnova – k lokalizaci středověkého kostela Panny Marie v Trutnově (512). – Hana HERMOVÁ – Lada ŠOŠOLÍKOVÁ, Genius loci, historie místa a výstavba (516).

RECENZE A ZPRÁVY

NABÍDKA PUBLIKACÍ