Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
38/1 (2012)


OBSAHARTICLES

Eva SEMOTANOVÁ – Pavel CHROMÝ
Development and Current Trends of the Czech Historical Geography
Vývoj a současné trendy v české historické geografii

Robert ŠIMŮNEK
The Landscape of the Czech Middle Ages in the Perspective of Modern Science
Krajina českého středověku v pohledu moderní vědy

Eva CHODĚJOVSKÁ
Studying the Early Modern Landscape in the Czech Republic
Zkoumání krajiny raného novověku v České republice

Markéta ŠANTRŮČKOVÁ
The Principles and Development of Landscape Parks in the Czech Republic and Their Study from the Perspective of Historical Geography
Principy tvorby a vývoj krajinářských parků v České republice a jejich studium z hlediska historické geografie

Aleš VYSKOČIL
The Tale of the Landscape in the Czech Lands in the 19th Century
Příběh krajiny 19. století v českých zemích

Jiří KUPKA
Urban Landscape in the Period of Industrialization
Městská krajina v éře industrializace

Zdeněk KUČERA – Silvie KUČEROVÁ
Historical Geography of Persistence, Destruction and Creation: The Case of Rural Landscape Transformations in Czechia’s Resettled Borderland
Historická geografie přetrvávání, zkázy a obnovy: případ proměn venkovské krajiny dosídleného pohraničí Česka

Aleš NOVÁČEK
Historical-geographical Aspects of Duality in Europe
Historickogeografické aspekty duality Evropy


REPORTS


The Landscape Atlas of the Czech Republic (Ivan Bičík – Pavel Chromý – Vít Jančák)

The Historical Town’s Atlas of the Czech Republic – as a part of the European project of historical atlases for comparative history of towns (Eva Semotanová)

Conferences in historical geography – traditional interdisciplinary meetings (Eva Chodějovská – Eva Semotanová – Robert Šimůnek)