Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
37/2 (2011)


OBSAH


STUDIE

Stanislav POPELKA – Alžběta BRYCHTOVÁ
Metody virtuální rekonstrukce zaniklé pevnosti Olomouc

Stanislav ONDRÁČEK – Jan MUNZAR
Voda v průmyslové krajině českých zemí v 19. a první polovině 20. století

Martin REBHÁN
Baťovský fenomén ve středočeské krajině

Peter MACKOVČIN – Petr SLAVÍK – Marek HAVLÍČEK
Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934–1938 a 1946–1949RECENZE A ZPRÁVY

Zdeněk LIPSKÝ – Markéta ŠANTRŮČKOVÁ – Martin WEBER a kolektiv, Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. Praha 2011(Eva Semotanová)

Radan KVĚT, Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Brno 2011 (Tomáš Klimek; Eva Semotanová)

Aktuální směry v urbánní historii (Eva Chodějovská)