Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
37/1 (2011)OBSAHSTUDIE

Dušan CENDELÍN
Kosmas k roku 1116: Interpretace historické události v reflexi krajiny Moravsko-slovenského pomezí

Mlada HOLÁ
Slezská města na raně novověkých vedutách

Václav MATOUŠEK – Tereza BLAŽKOVÁ
Česká, moravská a slezská města v ikonografických pramenech ke třicetileté válce

Markéta ŠANTRŮČKOVÁ – Věra VÁVROVÁ – Martin WEBER
– Lenka STROBLOVÁ
Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku

Monika HORÁKOVÁ
Barokní kostely Broumovska a jejich současný management

Jiří KUPKA
Od prostorové integrace k segregaci a zpět – vztah města a průmyslu na příkladu Prahy

Tomáš ORŠULÁK – Jana CEEOVÁ – Pavel RAŠKA – Martin BALEJ
Virtuální 3D vizualizace zaniklého města Přísečnice

Peter CHRASTINA
Profily kultúrnokrajinných vrstiev – metóda výskumu (nielen) industriálnej krajiny (na príklade mesta Nováky)


RECENZE A ZPRÁVY

Jan ŠTEMBERK, Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Pelhřimov 2009 (Eva Semotanová)

KOLEKTIV AUTORŮ, Český svět. Kulisy let 1948–1989, Lomnice nad Popelkou 2008 (Eva Chodějovská)

Geografická bibliografie ČR online – GEOBIBLINE (Eva Semotanová)

Průmyslová krajina jako kulturní dědictví (Pavel Kůrka)

Vnímanie historickej geografie vo vybraných slovenských prírodovedných a humanitných periodikách (Vojtech Baka)