Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

HISTORICKÁ GEOGRAFIE
Historical Geography
36/1 (2010)OBSAH


STUDIE

Martin HOLÝ
„V pěkné a veselé rovině leží, povětří velmi zdravé má.“ Evropská města pohledem cestovatelů z českých zemí v 16. a na počátku 17. století

Jan DANIEL – Jindřich FRAJER – Pavel KLAPKA
Proměny suburbia: Olomouc – Nová Ulice

Jiří KUPKA
Historicko-krajinný rámec v kompozici města

Peter CHRASTINA
Vinohradníctvo a rybnikárstvo v Trenčíne a jeho okolí

Pavel BOLINA – Tomáš KLIMEK
K problematice Kosmovy bechyňské cesty


RECENZE A ZPRÁVY

Václav MATOUŠEK, Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha 2010 (Eva Semotanová)

Člověk, krajina, krajinný ráz, red. Pavel KLVAČ, Brno 2009 (Robert Šimůnek)

Jan HEŘMAN, Z ikonografie středního Posázaví, Vlašim 2009 (Eva Heřmanová)

Cetviny (Daniela Olšanová)

Kapucínská krajina (Petr Petřivalský)

Krajina města – město v krajině (Václav Matoušek)

Historický atlas měst České republiky 1994–2012. Výsledky, zkušenosti, perspektivy (Eva Semotanová)

5th International Workshop on Digital Approaches
in Cartographic Heritage (Jiří Cajthaml)

Zomrel doc. PhDr. Juraj Žudel, DrSc. (1929–2009)
Výberová bibliografia prác doc. PhDr. Juraja Žudela, DrSc. (Oto Tomeček)