Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

Zpracování ASEP a RIV


Pravidla pro začlenění publikace do typu dokumentu v databázi:

Podrobné informace  zde
Kontakt na zpracovatele ASEPu:


PhDr. Václava Horčáková
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 76, 190 00  Praha 9
Tel.: 225 443 239, 305
E-mail: horcakova@hiu.cas.cz

Lenka Smolíková
Historický ústav AV ČR, v. v. i.; pobočka Brno
Veveří 97, 602 00  Brno
Tel.: 532 290 500
E-mail: sekretariat.hiu@brno.avcr.cz