Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.E-mail: zudova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 323

vědecká pracovnice oddělení dějin 20. století

Odborné zaměření
politické dějiny Slovenska, česko-slovenské vztahy ve 20. Století; rezistence Židů v souvislostech holocaust; československý odboj a vojenské dějiny 1939-1945
Political History of Slovakia, the Czech-Slovak relations in the 20th century; Jewish Resistance in the context of the Holocaust; Czechoslovak Resistance and Military History 1939-1945

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2013 – doc.: obhajoba habilitační práce a oddělení titulu - Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
1995 – CSc.: Historický ústav Slovenské akademie věd v Bratislavě
1984 - PhDr.: státní rigorózní zkouška na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě
1976-1981: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, obor dějiny filozofie


Zahraniční studia a významné stáže, stipendia apod.

listopad 2011: Yad Vashem – Study Center and Archive Jerusalem
listopad 2008, 2010: Historický ústav SAV Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava
říjen 2009: Central Zionist Archives Jerusalem
květen, listopad 1999, 2000: Vojenský historický ústav Bratislavaříjen–listopad 1994: Hebrew University Jerusalem,
Yad Vashem – Study Center and Archive Jerusalem

Granty, projekty
2013 – 2015 – projekt Frontiers, Massacres and Resettlement of Populations (společně s prof. Lyndall Ryan,
   The University of Newcastle, Australia)
2007 – 2009 – projekt Šoa versus Rezistence, Rezistence versus Šoa; Mezi tmou a světlem
2005 – 2008 – GA ČR reg. č. 409/05/2440 Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939-1945
2003 – 2007 – projekt Židé v boji a odboji
2002 – 2005 – Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945
2001 – 2003 – projekt Československá armáda v letech 1939-1945 (Plány a skutečnost)
1999 – 2001 – projekt Válečný rok 1944

Výuka
Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Katedra politologie Filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku, Slovenská republika

Členství v komisích, radách
členka - Poradní komise Ministra obrany ČR pro posuzování otázek čs. armády v letech 1939 – 1945.
členka Správní rady Institutu Terezínské iniciativy Praha.
členka Vědecké rady Múzea Slovenského národného povstania v Banské Bystrici, SR
členka Vědecké rady Nakladatelství Magna Erudio

Výběrová bibliografie          Kompletní bibliografie 

Popularizační činnost
spolupráce  s rozhlasem: ČRo Leonardo / R Plus Leonrdo, ČRo Radiožurnál, Rádio Devín.
spolupráce na dokumentárních projektech. např.: Sedm světel; Tajemství rodu a jiné.
výstavy:
Židé v boji a odboji – od r. 2007 výstavní putovní projekt, jenž byl doposud uveden ve 38 městech ČR, SR, Izraele, Ukrajiny.
Česi na Slovensku v rokoch vojny, Česi v protinacistickom odboji a Slovenskom národnom povstaní – od r. 2009 výstava prezentovaná ve dvanácti městech České a Slovenské republiky (včetně hlavních měst Prahy a Bratislavy).
Činy člověka v prostoru. Historická geografie k proměnám Českých zemí, Praha 2012
Češi v SNP 1, Češi v SNP 2

Významná ocenění
2013 – prémie Ceny Miroslava Ivanova v kategorii produkce literatury faktu za poslední tři roky.