Historický ústav akademie věd České republiky, v. v. i.

ZÁRUBA František, Mgr., Ph.D.Tajemník Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku
 
E-mail: zaruba@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 245


Odborné zaměření
kastellologie, středověké umění a architektura, kulturní dějiny

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací
2001–2008: Filozofická fakulta UK v Praze, obor: Dějiny umění
2008– obhajoba magisterské práce Hrady Václava IV.
2008–2013: doktorandské studium, Filozofická fakulta UK v Praze, obor: Dějiny umění
2013– obhajoba doktorské práce Hradní kaple v Čechách

Zahraniční studia
2004–2005: Zahraniční stáž, LMU Mnichov

Granty, projekty
Vědecký pracovník v projektu Grantové agentury České republiky P405/12/G148 – "Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období"
Vědecký pracovník v rámci grantu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR DF13P01OVV017 – "Lesk a sláva českého království. Kořeny české státní a národní identity"

Výuka
2010–2015 ‒ ÚDKU KTF UK v Praze, externí vyučující

Popularizační činnost
Sídlo prvního krále. In: Téma, 29. 5. 2017, 8‒12
Krása hradů slavných i zapomenutých. In: Téma 23. 10. 2017, 48‒56
Karlštejn, Nejdražší stavba Otce vlasti slaví. In: Mladá Fronta dnes, sobota 9. 6. 2018, střední Čechy, s. 19

Výběrová bibliografie